Art. 533. Soluţionarea cererii

(1) La termenul fixat, în şedinţă nepublică, instanţa ascultă persoanele citate prezente, concluziile procurorului şi ale petiţionarului şi verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.
(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare faţă de condamnat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru altă infracţiune, examinarea cererii se suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze. [art. 498 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 533 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 533 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 1 ... Click pentru abonare
2.
Termenul de reabilitare se socoteşte de la data când ... Vezi mai mult
Termenul de reabilitare se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale (chiar stabilită prin cumul) sau ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În procedura reabilitării nu există niciun caz de asistență ... Vezi mai mult
În procedura reabilitării nu există niciun caz de asistență juridică obligatorie. [M. Udroiu (coord.), A. Andone-Bontaș, G. Bodoroncea, S. Bogdan, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Constată că motivul pentru care în baza art. 533 ... Vezi mai mult
Constată că motivul pentru care în baza art. 533 alin. 2 Cod procedură penală, a fost suspendată judecarea cererii de ... Click pentru abonare
5.
Dispozițiile art. 533 C.proc.pen. nu precizează explicit, însă, din ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 533 C.proc.pen. nu precizează explicit, însă, din interpretarea art. 370 C.proc.pen. reiese că suspendarea soluționării cererii de reabilitare ... Click pentru abonare