Art. 533. Soluţionarea cererii

(1) La termenul fixat, în şedinţă nepublică, instanţa ascultă persoanele citate prezente, concluziile procurorului şi ale petiţionarului şi verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.
(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare faţă de condamnat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru altă infracţiune, examinarea cererii se suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze. [art. 498 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În procedura reabilitării nu există niciun caz de asistență ... Vezi mai mult
În procedura reabilitării nu există niciun caz de asistență juridică obligatorie. [G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. ... Click pentru abonare