Art. 529. Reabilitarea judecătorească

Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate. [art. 494 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
O cerere de reabilitare judecătorească este subsecventă condamnării, aşa ... Vezi mai mult
O cerere de reabilitare judecătorească este subsecventă condamnării, aşa încât determinarea competenţei trebuie să urmeze regimul judecăţii cauzei în care ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Chiar dacă competența instanței care a judecat cauza a ... Vezi mai mult
Chiar dacă competența instanței care a judecat cauza a fost stabilită prin raportare la infracțiunile pentru care a fost dispusă ... Click pentru abonare
3.
Competența alternativă vizează condamnările pronunțate în cauze privind numai ... Vezi mai mult
Competența alternativă vizează condamnările pronunțate în cauze privind numai infractori civili. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, Ed. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea reţine că la stabilirea competenţei de soluţionare a ... Vezi mai mult
Curtea reţine că la stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de reabilitare se ţine cont de fapta astfel cum a ... Click pentru abonare
5.
Cu privire la condiţia prevăzută de art. 167 Cod ... Vezi mai mult
Cu privire la condiţia prevăzută de art. 167 Cod penal, instanţa reţine că termenul de reabilitare se calculează în raport ... Click pentru abonare
6.
În cazul modificării normelor legale de competenţă, astfel încât ... Vezi mai mult
În cazul modificării normelor legale de competenţă, astfel încât instanţei care a judecat o cauză în primă instanţă nu îi ... Click pentru abonare
7.
Verificarea condițiilor prevăzute de art. 529 și următoarele din ... Vezi mai mult
Verificarea condițiilor prevăzute de art. 529 și următoarele din Codul de procedură penală, care vizează procedura reabilitării judecătorești, urmată de ... Click pentru abonare
8.
În conformitate cu dispozițiile art. 494 C.proc.pen., astfel cum ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispozițiile art. 494 C.proc.pen., astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. LXXXIII (83) din 10 decembrie ... Click pentru abonare
9.
Instanța competentă să se pronunțe asupra reabilitării judecătorești este ... Vezi mai mult
Instanța competentă să se pronunțe asupra reabilitării judecătorești este instanța care a judecat în prima instanță cauza în care s-a ... Click pentru abonare
10.
În cazul când o instanță ierarhic superioară – ca ... Vezi mai mult
În cazul când o instanță ierarhic superioară – ca urmare a admiterii apelurilor declarate de părți împotriva sentinței de condamnare ... Click pentru abonare
11.
Atunci când cererea de reabilitare judecătorească privește mai multe ... Vezi mai mult
Atunci când cererea de reabilitare judecătorească privește mai multe pedepse, ea trebuie rezolvată integral de către aceeași instanță. Dacă pedepsele ... Click pentru abonare
12.
Competența de judecată a cererii de reabilitare privind o ... Vezi mai mult
Competența de judecată a cererii de reabilitare privind o condamnare pronunțată de un tribunal militar aparține, fie tribunalului militar care ... Click pentru abonare