Art. 523. Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririi

(1) În vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în urmărire pot fi efectuate, în condiţiile prevăzute de lege, următoarele activităţi:
a) supravegherea tehnică;
b) reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor;
b1) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
c) percheziţia;
d) ridicarea de obiecte sau înscrisuri;
e) Abrogat(ă).
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi efectuate numai în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa de executare ori de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă potrivit legii speciale în cazul prevăzut la art. 521 alin. (2) lit. c).
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. d) pot fi efectuate numai cu autorizarea procurorului care supraveghează activitatea organelor de poliţie care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire. [art. 4933 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Judecătorul care s-a pronunțat asupra măsurilor reglementate de art. ... Vezi mai mult
Judecătorul care s-a pronunțat asupra măsurilor reglementate de art. 523 C.proc.pen. este incompatibil să participe ulterior în aceeași cauză, în ... Click pentru abonare