Art. 520. Dispoziţii privind apelul

Dispoziţiile referitoare la judecata în primă instanţă în cauzele privitoare la infracţiuni săvârşite de minori se aplică în mod corespunzător şi la judecata în apel. [art. 493 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023