Art. 52. Chestiunile prealabile

(1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare.
(2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparţine acea chestiune.
(3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale. [art. 44 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul penal, prin raportare la art. 177 alin. (2) din Codul penal, ... Click pentru abonare
2.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, Curtea reţine că autorii excepţiei ... Click pentru abonare
3.
Conceptul de „împrejurări” vizează atât faptele principale ale cauzei, ... Vezi mai mult
Conceptul de „împrejurări” vizează atât faptele principale ale cauzei, cât şi circumstanţele în care au avut loc acestea, precum şi ... Click pentru abonare
4.
Cu privire la instituţia recursului formulat împotriva unei hotărâri ... Vezi mai mult
Cu privire la instituţia recursului formulat împotriva unei hotărâri judecătoreşti prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii ... Click pentru abonare
5.
Curtea constată că dispoziţiile art. 44 alin. 1 şi ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 44 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală din 1968 reglementează competenţa instanţei ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Art. 52 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 52 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
7.
Chestiunile prealabile sunt extrapenale. Acestea se soluționează, de regulă, ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile sunt extrapenale. Acestea se soluționează, de regulă, de instanța penală având în vedere că de modul în care ... Click pentru abonare
8.
Chestiunile preliminare sunt de natură penală. De rezolvarea lor ... Vezi mai mult
Chestiunile preliminare sunt de natură penală. De rezolvarea lor nu depinde soluția pronunțată în cauză. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
9.
Instanța penală nu are competența de a soluționa chestiunile ... Vezi mai mult
Instanța penală nu are competența de a soluționa chestiunile prealabile care excedează competenței organelor judiciare. Această soluție reprezintă expresia principiului ... Click pentru abonare
10.
Singurul fapt constitutiv de raport penal de conflict este ... Vezi mai mult
Singurul fapt constitutiv de raport penal de conflict este infracțiunea, iar elementele acestui raport sunt stabilite prin normele penale de ... Click pentru abonare
11.
Reprezintă chestiuni prealabile: stabilirea legăturii de rudenie în cazul ... Vezi mai mult
Reprezintă chestiuni prealabile: stabilirea legăturii de rudenie în cazul în care nu există acte de stare civilă pentru a determina ... Click pentru abonare
12.
Codul civil prevede în art. 440 o competență exclusivă ... Vezi mai mult
Codul civil prevede în art. 440 o competență exclusivă a instanței civile cu privire la raportul de filiație. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
13.
Dacă nu privesc împrejurări ce țin de existența infracțiunii, ... Vezi mai mult
Dacă nu privesc împrejurări ce țin de existența infracțiunii, hotărârile definitive ale altor instanțe decât cele penale asupra unei chestiuni ... Click pentru abonare
14.
Cu titlu de excepție, chestiunile prejudiciale sunt chestiuni prealabile ... Vezi mai mult
Cu titlu de excepție, chestiunile prejudiciale sunt chestiuni prealabile soluționate de un alt organ judiciar decât instanța de judecată penală, ... Click pentru abonare
15.
Este o chestiune prejudicială cererea privind formularea unor întrebări ... Vezi mai mult
Este o chestiune prejudicială cererea privind formularea unor întrebări preliminare pentru interpretarea dreptului Uniunii Europene sau excepția de neconstituționalitate. [M. ... Click pentru abonare
16.
Orice chestiune prejudicială este și o chestiune prealabilă, însă ... Vezi mai mult
Orice chestiune prejudicială este și o chestiune prealabilă, însă nu orice chestiune prealabilă este și o chestiune prejudicială. În cazul ... Click pentru abonare
17.
Judecătorii pot judeca fie cauze civile, fie cauze penale. ... Vezi mai mult
Judecătorii pot judeca fie cauze civile, fie cauze penale. Nu ar fi o problemă ca instanțele penale să dispună asupra ... Click pentru abonare
18.
Chestiunile prejudiciale au un caracter eterogen față de cauza ... Vezi mai mult
Chestiunile prejudiciale au un caracter eterogen față de cauza principală. De asemenea, acestea au un caracter extra-procesual și se rezolvă ... Click pentru abonare
19.
Chestiunile prealabile înglobează chestiunile prejudiciale, de natură civilă (cele ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile înglobează chestiunile prejudiciale, de natură civilă (cele referitoare la proprietatea imobiliară, drepturile reale imobiliare, precum și anumite chestiuni ... Click pentru abonare
20.
În cazul soluționării chestiunilor prealabile operează o prorogare legală ... Vezi mai mult
În cazul soluționării chestiunilor prealabile operează o prorogare legală de competență în favoarea instanței penale. Această prorogare de competență operează ... Click pentru abonare
21.
În ipoteza măsurii confiscării bunului transmis către terț, reprezentantul ... Vezi mai mult
În ipoteza măsurii confiscării bunului transmis către terț, reprezentantul Ministerului Public va invoca transmiterea fictivă a bunului, considerând terțul ca ... Click pentru abonare
22.
Chestiunile prejudiciale reprezintă acele chestiuni de drept a căror ... Vezi mai mult
Chestiunile prejudiciale reprezintă acele chestiuni de drept a căror judecare trebuie să preceadă punerea în mișcare a acțiunii penale sau ... Click pentru abonare
23.
Chestiunile prealabile trebuie rezolvate anterior judecății cauzei penale întrucât ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile trebuie rezolvate anterior judecății cauzei penale întrucât acestea formează un element constitutiv al infracțiunii (sau constituie o antecedentă ... Click pentru abonare
24.
Chestiunile preliminare reprezintă aspecte de formă ale raportului penal, ... Vezi mai mult
Chestiunile preliminare reprezintă aspecte de formă ale raportului penal, de pildă, constituirea în termen ca parte civilă, prescripția etc. Acestea ... Click pentru abonare
25.
Utilitatea științifică a unei cercetări doctorale reprezintă o chestiune ... Vezi mai mult
Utilitatea științifică a unei cercetări doctorale reprezintă o chestiune prealabilă care nu este de competența organelor judiciare, ci a Consiliului ... Click pentru abonare
26.
Obiectul chestiunilor prealabile trebuie să aibă aptitudinea de a ... Vezi mai mult
Obiectul chestiunilor prealabile trebuie să aibă aptitudinea de a influența în mod determinant elementele raportului de conflict dedus judecății (poate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

27.
Respinge, ca inadmisibilă, cererea contestatorului inculpat de sesizare a ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, cererea contestatorului inculpat de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ... Click pentru abonare
28.
Se constată aşadar că în mod definitiv, prin decizia ... Vezi mai mult
Se constată aşadar că în mod definitiv, prin decizia Curţii de Apel Piteşti, secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ ... Click pentru abonare
29.
În considerarea dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Codul ... Vezi mai mult
În considerarea dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară constată că hotărârea judecătorească ... Click pentru abonare
30.
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile ... Vezi mai mult
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală ... Click pentru abonare
31.
Verificarea incidenței autorităţii de lucru judecat, din perspectiva art. ... Vezi mai mult
Verificarea incidenței autorităţii de lucru judecat, din perspectiva art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, în urma pronunțării ... Click pentru abonare
32.
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal prin care s-a confirmat legalitatea desfășurării procedurii de achiziție ce face ... Click pentru abonare
33.
În urma soluționării acestei cauze de către instanța civilă, ... Vezi mai mult
În urma soluționării acestei cauze de către instanța civilă, decizia de recalculare, iar prin decizia din 27.06.2018, privind recalcularea pensiei ... Click pentru abonare
34.
Problema de drept privind valoarea litigiului în care inculpata ... Vezi mai mult
Problema de drept privind valoarea litigiului în care inculpata a acordat asistenţă juridică are natura unei chestiuni prealabile care a ... Click pentru abonare
35.
Chestiunile prealabile, în accepţiunea dispoziţiilor art. 52 C.proc.pen., constituie ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile, în accepţiunea dispoziţiilor art. 52 C.proc.pen., constituie chestiuni sau probleme de natură extrapenală de a căror soluţionare depinde ... Click pentru abonare
36.
În temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedură, atunci ... Vezi mai mult
În temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedură, atunci când răspunsul la o întrebare formulată cu titlu preliminar poate fi ... Click pentru abonare
37.
O analiză a jurisprudenței referitoare la articolul 54 CAAS ... Vezi mai mult
O analiză a jurisprudenței referitoare la articolul 54 CAAS și la articolul 50 din Cartă evidențiază trei criterii care trebuie ... Click pentru abonare
38.
În raport cu prevederile art. 2 din Legea nr. ... Vezi mai mult
În raport cu prevederile art. 2 din Legea nr. 340/2009, dispoziţia prin care instanţa respinge cererea de sesizare a Curţii ... Click pentru abonare
39.
Competenţa de soluţionare a recursului împotriva dispoziţiei de respingere ... Vezi mai mult
Competenţa de soluţionare a recursului împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de ... Click pentru abonare
40.
Excepția de neconstituționalitate constituie un mijloc procedural prin intermediul ... Vezi mai mult
Excepția de neconstituționalitate constituie un mijloc procedural prin intermediul căruia se asigură, în condițiile legii, analiza conformității anumitor dispoziții legale ... Click pentru abonare
41.
Pe de o parte, problematica dreptului de proprietate asupra ... Vezi mai mult
Pe de o parte, problematica dreptului de proprietate asupra combinei marca New Holland nu constituie un element care să privească ... Click pentru abonare
42.
Chestiunile prealabile nu sunt penale, iar rezolvarea lor de ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile nu sunt penale, iar rezolvarea lor de regulă este în sarcina instanței penale. Rezolvarea lor are loc înainte ... Click pentru abonare
43.
Nu se impune sesizarea CJUE în vederea pronunțării unei ... Vezi mai mult
Nu se impune sesizarea CJUE în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare, întrucât aspectele care se solicită a fi lămurite de ... Click pentru abonare
44.
Inculpata R.E. susţine că a analizat şi a constatat ... Vezi mai mult
Inculpata R.E. susţine că a analizat şi a constatat îndeplinite condiţiile legale cu ocazia confirmării listei, iar pe de altă ... Click pentru abonare
45.
În consecință, revenind la un punct în litigiu care ... Vezi mai mult
În consecință, revenind la un punct în litigiu care fusese deja hotărât și care făcuse obiectul unei hotărâri definitive și ... Click pentru abonare
46.
Inexistența unor acte de stare civilă, care să le ... Vezi mai mult
Inexistența unor acte de stare civilă, care să le dovedească relațiile de rudenie cu victima, este nerelevantă în speță, întrucât ... Click pentru abonare
47.
Art. 267 alin. 2 TFUE prevede că în cazul ... Vezi mai mult
Art. 267 alin. 2 TFUE prevede că în cazul în care o chestiune de interpretare sau validitate a dreptului Uniunii ... Click pentru abonare
48.
În ceea ce privește capătul de cerere al reclamantului ... Vezi mai mult
În ceea ce privește capătul de cerere al reclamantului conform căruia Tribunalul nu a înaintat Curții Constituționale excepția sa de ... Click pentru abonare
49.
Guvernul belgian invocă inadmisibilitatea cererilor de pronunțare a unor ... Vezi mai mult
Guvernul belgian invocă inadmisibilitatea cererilor de pronunțare a unor hotărâri preliminare. În primul rând, acesta susține că (i) elementele de ... Click pentru abonare
50.
Unul dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul ... Vezi mai mult
Unul dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca soluţia dată de ... Click pentru abonare
51.
Instanţa penală învestită cu rezolvarea acţiunii civile alăturată acţiunii ... Vezi mai mult
Instanţa penală învestită cu rezolvarea acţiunii civile alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal este competentă, în temeiul art. 52 ... Click pentru abonare