Art. 52. Chestiunile prealabile

(1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare.
(2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparţine acea chestiune.
(3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale. [art. 44 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul penal, prin raportare la art. 177 alin. (2) din Codul penal, ... Click pentru abonare
2.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, Curtea reţine că autorii excepţiei ... Click pentru abonare
3.
Cu privire la instituţia recursului formulat împotriva unei hotărâri ... Vezi mai mult
Cu privire la instituţia recursului formulat împotriva unei hotărâri judecătoreşti prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Art. 52 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 52 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
5.
Chestiunile prealabile sunt extrapenale. Acestea se soluționează, de regulă, ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile sunt extrapenale. Acestea se soluționează, de regulă, de instanța penală având în vedere că de modul în care ... Click pentru abonare
6.
Chestiunile preliminare sunt de natură penală. De rezolvarea lor ... Vezi mai mult
Chestiunile preliminare sunt de natură penală. De rezolvarea lor nu depinde soluția pronunțată în cauză. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
7.
Reprezintă chestiuni prealabile: stabilirea legăturii de rudenie în cazul ... Vezi mai mult
Reprezintă chestiuni prealabile: stabilirea legăturii de rudenie în cazul în care nu există acte de stare civilă pentru a determina ... Click pentru abonare
8.
Codul civil prevede în art. 440 o competență exclusivă ... Vezi mai mult
Codul civil prevede în art. 440 o competență exclusivă a instanței civile cu privire la raportul de filiație. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
9.
Dacă nu privesc împrejurări ce țin de existența infracțiunii, ... Vezi mai mult
Dacă nu privesc împrejurări ce țin de existența infracțiunii, hotărârile definitive ale altor instanțe decât cele penale asupra unei chestiuni ... Click pentru abonare
10.
Cu titlu de excepție, chestiunile prealabile sunt soluționate de ... Vezi mai mult
Cu titlu de excepție, chestiunile prealabile sunt soluționate de un alt organ judiciar decât instanța de judecată penală, pe rolul ... Click pentru abonare
11.
Este o chestiune prejudicială cererea privind formularea unor întrebări ... Vezi mai mult
Este o chestiune prejudicială cererea privind formularea unor întrebări preliminare pentru interpretarea dreptului Uniunii Europene. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
12.
Orice chestiune prejudicială este și o chestiune prealabilă, însă ... Vezi mai mult
Orice chestiune prejudicială este și o chestiune prealabilă, însă nu orice chestiune prealabilă este și o chestiune prejudicială. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
13.
Chestiunile prealabile înglobează chestiunile prejudiciale, de natură civilă (cele ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile înglobează chestiunile prejudiciale, de natură civilă (cele referitoare la proprietatea imobiliară, drepturile reale imobiliare, precum și anumite chestiuni ... Click pentru abonare
14.
Chestiunile prejudiciale au un caracter eterogen față de cauza ... Vezi mai mult
Chestiunile prejudiciale au un caracter eterogen față de cauza principală. De asemenea, acestea au un caracter extra-procesual și se rezolvă ... Click pentru abonare
15.
În ipoteza măsurii confiscării bunului transmis către terț, reprezentantul ... Vezi mai mult
În ipoteza măsurii confiscării bunului transmis către terț, reprezentantul Ministerului Public va invoca transmiterea fictivă a bunului, considerând terțul ca ... Click pentru abonare
16.
Utilitatea științifică a unei cercetări doctorale reprezintă o chestiune ... Vezi mai mult
Utilitatea științifică a unei cercetări doctorale reprezintă o chestiune prealabilă care nu este de competența organelor judiciare, ci a Consiliului ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

17.
În considerarea dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Codul ... Vezi mai mult
În considerarea dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară constată că hotărârea judecătorească ... Click pentru abonare
18.
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile ... Vezi mai mult
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală ... Click pentru abonare
19.
Verificarea incidenței autorităţii de lucru judecat, din perspectiva art. ... Vezi mai mult
Verificarea incidenței autorităţii de lucru judecat, din perspectiva art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, în urma pronunțării ... Click pentru abonare
20.
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal prin care s-a confirmat legalitatea desfășurării procedurii de achiziție ce face ... Click pentru abonare
21.
Chestiunile prealabile, în accepţiunea dispoziţiilor art. 52 C.proc.pen., constituie ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile, în accepţiunea dispoziţiilor art. 52 C.proc.pen., constituie chestiuni sau probleme de natură extrapenală de a căror soluţionare depinde ... Click pentru abonare
22.
În raport cu prevederile art. 2 din Legea nr. ... Vezi mai mult
În raport cu prevederile art. 2 din Legea nr. 340/2009, dispoziţia prin care instanţa respinge cererea de sesizare a Curţii ... Click pentru abonare
23.
Competenţa de soluţionare a recursului împotriva dispoziţiei de respingere ... Vezi mai mult
Competenţa de soluţionare a recursului împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de ... Click pentru abonare
24.
Excepția de neconstituționalitate constituie un mijloc procedural prin intermediul ... Vezi mai mult
Excepția de neconstituționalitate constituie un mijloc procedural prin intermediul căruia se asigură, în condițiile legii, analiza conformității anumitor dispoziții legale ... Click pentru abonare
25.
Pe de o parte, problematica dreptului de proprietate asupra ... Vezi mai mult
Pe de o parte, problematica dreptului de proprietate asupra combinei marca New Holland nu constituie un element care să privească ... Click pentru abonare
26.
Chestiunile prealabile nu sunt penale, iar rezolvarea lor de ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile nu sunt penale, iar rezolvarea lor de regulă este în sarcina instanței penale. Rezolvarea lor are loc înainte ... Click pentru abonare
27.
Nu se impune sesizarea CJUE în vederea pronunțării unei ... Vezi mai mult
Nu se impune sesizarea CJUE în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare, întrucât aspectele care se solicită a fi lămurite de ... Click pentru abonare
28.
Inculpata R.E. susţine că a analizat şi a constatat ... Vezi mai mult
Inculpata R.E. susţine că a analizat şi a constatat îndeplinite condiţiile legale cu ocazia confirmării listei, iar pe de altă ... Click pentru abonare
29.
Inexistența unor acte de stare civilă, care să le ... Vezi mai mult
Inexistența unor acte de stare civilă, care să le dovedească relațiile de rudenie cu victima, este nerelevantă în speță, întrucât ... Click pentru abonare
30.
Art. 267 alin. 2 TFUE prevede că în cazul ... Vezi mai mult
Art. 267 alin. 2 TFUE prevede că în cazul în care o chestiune de interpretare sau validitate a dreptului Uniunii ... Click pentru abonare
31.
În ceea ce privește capătul de cerere al reclamantului ... Vezi mai mult
În ceea ce privește capătul de cerere al reclamantului conform căruia Tribunalul nu a înaintat Curții Constituționale excepția sa de ... Click pentru abonare
32.
Instanţa penală învestită cu rezolvarea acţiunii civile alăturată acţiunii ... Vezi mai mult
Instanţa penală învestită cu rezolvarea acţiunii civile alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal este competentă, în temeiul art. 52 ... Click pentru abonare