Art. 517. Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru de detenţie

(1) Prelungirea măsurii internării minorului în centrul de detenţie în cazurile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Codul penal se dispune de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea concurentă săvârşită anterior.
(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice, liberarea din centrul de detenţie la împlinirea vârstei de 18 ani se dispun, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau liberării, în cazul în care acesta nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative ori obligaţiile impuse, se dispune, din oficiu sau la sesizarea serviciului de probaţiune, de instanţa care a judecat în primă instanţă pe minor.
(3) În cazul prevăzut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra înlocuirii şi prelungirea duratei internării se dispun de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune săvârşită de minor.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Doar instanța competentă să judece noua infracțiune sau infracțiunea ... Vezi mai mult
Doar instanța competentă să judece noua infracțiune sau infracțiunea concurentă săvârșită anterior poate prelungi măsura educativă a internării într-un centru ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Instanţa constată că pentru a se dispune liberarea din ... Vezi mai mult
Instanţa constată că pentru a se dispune liberarea din măsura educativă a internării într-un centru de detenţie în cazul persoanelor ... Click pentru abonare