Art. 515. Punerea în executare a internării într-un centru de detenţie

(1) Măsura educativă a internării minorului într-un centru de detenţie se pune în executare prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a luat această măsură organului de poliţie de la locul unde se află minorul, când acesta este liber, ori comandantului locului de deţinere, când acesta este arestat preventiv.
(2) Odată cu punerea în executare a măsurii educative a internării minorului într-un centru de detenţie, judecătorul delegat va emite şi ordinul prin care interzice minorului să părăsească ţara. Dispoziţiile privind întocmirea şi conţinutul ordinului în cazul punerii în executare a pedepsei închisorii se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă executarea măsurii revine organului de poliţie, dispoziţiile art. 514 alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător.
(4) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii centrului de detenţie în care minorul este internat.
(5) Conducătorul centrului de detenţie comunică de îndată instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În cazul măsurii internării într-un centru de detenție sunt ... Vezi mai mult
În cazul măsurii internării într-un centru de detenție sunt prevăzute două regimuri de executare: regimul închis și regimul deschis. Regimul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Competenţa de a dispune revenirea asupra liberării dintr-un centru ... Vezi mai mult
Competenţa de a dispune revenirea asupra liberării dintr-un centru educativ – în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a obligaţiilor impuse până ... Click pentru abonare