Art. 510. Inculpaţii minori cu majori

(1) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, judecata are loc potrivit dispoziţiilor art. 507 alin. (1) şi după procedura obişnuită.
(2) Cu privire la inculpaţii minori din aceste cauze se aplică dispoziţiile referitoare la procedura în cauzele cu infractori minori. [art. 486 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 486 C.proc.pen. din 1968 au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 486 C.proc.pen. din 1968 au fost supuse controlului de constituționalitate, apreciindu-se că prevederile criticate nu îi protejează pe ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Judecata conform procedurii speciale nu împiedică retragerea apelului de ... Vezi mai mult
Judecata conform procedurii speciale nu împiedică retragerea apelului de inculpatul major. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, Ed. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Din interpretarea art. 511 C.proc.pen. rezultă că punerea în ... Vezi mai mult
Din interpretarea art. 511 C.proc.pen. rezultă că punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate are loc nu la ... Click pentru abonare
4.
Curtea reamintește concluziile sale potrivit cărora nu există în ... Vezi mai mult
Curtea reamintește concluziile sale potrivit cărora nu există în acest stadiu niciun standard comun clar între statele membre ale Consiliului ... Click pentru abonare
5.
Există dovezi psihiatrice considerabile referitoare la capacitatea reclamantului de ... Vezi mai mult
Există dovezi psihiatrice considerabile referitoare la capacitatea reclamantului de a participa la procedură. Astfel, dr. Susan Bailey a depus mărturie ... Click pentru abonare