Art. 506. Referatul de evaluare a minorului

(1) În cauzele cu inculpaţi minori, organele de urmărire penală pot să solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii.
(11) În cazul în care minorul este trimis în judecată, solicitarea referatului de evaluare este obligatorie, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi contrar interesului superior al minorului.
(2) În cursul judecăţii, instanţa poate solicita efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. În situaţia în care efectuarea referatului de evaluare nu a fost solicitată în cursul urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor alin. (1) sau (11), dispunerea efectuării referatului de către instanţă este obligatorie.
(3) Abrogat(ă).
(4) Prin referatul de evaluare, serviciul de probaţiune solicitat poate face propuneri motivate cu privire la măsurile educative ce pot fi luate faţă de minor.
(41) În cazul în care elementele care constituie baza referatului de evaluare se schimbă considerabil, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa va solicita întocmirea unui nou referat de evaluare. Solicitarea se poate face din oficiu sau în urma sesizării făcute de serviciul de probaţiune, de minor ori de către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, cu privire la schimbările intervenite. [art. 482 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Procurorul poate dispune trimiterea în judecată, dacă a solicitat ... Vezi mai mult
Procurorul poate dispune trimiterea în judecată, dacă a solicitat efectuarea referatului, chiar dacă până la data trimiterii în judecată acesta ... Click pentru abonare
2.
Dacă se dovedește că serviciul de probațiune s-a aflat ... Vezi mai mult
Dacă se dovedește că serviciul de probațiune s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de a efectua referatul de evaluare, instanța poate ... Click pentru abonare
3.
Referatul de evaluare se impune a fi efectuat, dacă ... Vezi mai mult
Referatul de evaluare se impune a fi efectuat, dacă nu a fost efectuat în cursul urmăririi penale, chiar dacă inculpatul ... Click pentru abonare
4.
Același referat de evaluare nu poate fi folosit în ... Vezi mai mult
Același referat de evaluare nu poate fi folosit în mai multe cauze penale succesive. Instanța de judecată trebuie să dispună ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Referatul de evaluare întocmit în cauză de către Serviciul ... Vezi mai mult
Referatul de evaluare întocmit în cauză de către Serviciul de Probațiune a propus măsura educativă a asistării zilnice, Curtea reţine ... Click pentru abonare