Art. 500. Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice

O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa închiderii unor puncte de lucru se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării, precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare. [art. 47913 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Pedeapsa poate fi aplicată doar punctelor de lucru ale ... Vezi mai mult
Pedeapsa poate fi aplicată doar punctelor de lucru ale persoanelor juridice cu scop lucrativ. Este necesar ca activitatea care a ... Click pentru abonare