Art. 498. Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice

(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii.
(2) La data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică intră în lichidare. [art. 47910 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În cazul condamnării definitive la amenda penală, fiind aplicată ... Vezi mai mult
În cazul condamnării definitive la amenda penală, fiind aplicată drept pedeapsă complementară dizolvarea, dispunându-se totodată și confiscarea unor bunuri ale ... Click pentru abonare