Art. 497. Punerea în executare a pedepsei amenzii

(1) Persoana juridică condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
(2) Când persoana juridică condamnată se găseşte în imposibilitatea de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei juridice, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe cel mult 2 ani, în rate lunare.
(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a amenzii în termenul arătat la alin. (1) sau de neplată a unei rate potrivit eşalonării, instanţa de executare comunică un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea sau eşalonarea amenzii organelor competente, în vederea executării acesteia potrivit procedurii de executare silită a creanţelor fiscale. [art. 4799 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Doar amenda se poate aplica persoanei juridice, cu titlu ... Vezi mai mult
Doar amenda se poate aplica persoanei juridice, cu titlu de pedeapsă principală, indiferent de natura infracțiunii. Această pedeapsă se aplică ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ... Vezi mai mult
Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 559 alin. 2 C.proc.pen., din înscrisuri rezultând imposibilitatea condamnatului de a ... Click pentru abonare
3.
Cererea de eșalonare formulată de petent este neîntemeiată, având ... Vezi mai mult
Cererea de eșalonare formulată de petent este neîntemeiată, având în vedere faptul că petentul nu a depus la dosar documente ... Click pentru abonare