Art. 493. Măsurile preventive

(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
b) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;
c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice;
d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;
e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.
(2) Pentru a asigura respectarea măsurilor prevăzute la alin. (1), persoana juridică poate fi obligată la depunerea unei cauţiuni constând într-o sumă de bani care nu poate fi mai mică de 10.000 lei. Cauţiunea se restituie la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de încetare a procesului penal, pronunţate în cauză, dacă persoana juridică a respectat măsura sau măsurile preventive, precum şi în cazul în care, prin hotărâre definitivă, s-a dispus achitarea persoanei juridice.
(3) Cauţiunea nu se restituie în cazul nerespectării de către persoana juridică a măsurii sau a măsurilor preventive luate, făcându-se venit la bugetul de stat la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cauză, precum şi dacă s-a dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.
(4) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1) pot fi dispuse pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii în cursul urmăririi penale şi a menţinerii în cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.
(5) În cursul urmăririi penale, măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin încheiere motivată dată în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Împotriva încheierii se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori instanţa ierarhic superioară, de către persoana juridică şi procuror, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru persoana juridică lipsă.
(8) Măsurile preventive se revocă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi la cererea procurorului sau a persoanei juridice, iar de către judecătorul de cameră preliminară şi de către instanţă şi din oficiu, numai când se constată că nu mai există temeiurile care au justificat luarea sau menţinerea acestora. Dispoziţiile alin. (5) – (7) se aplică în mod corespunzător.
(9) Împotriva reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului acesteia pot fi luate măsurile prevăzute la art. 265 şi art. 283 alin. (2), iar faţă de practicianul în insolvenţă, măsura prevăzută la art. 283 alin. (2).
(10) Luarea măsurilor preventive nu împiedică luarea măsurilor asigurătorii conform art. 249-256. [art. 4795 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea observă mai întâi că aceasta a fost ridicată ... Vezi mai mult
Curtea observă mai întâi că aceasta a fost ridicată într-un dosar având ca obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenţei ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 493 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală stabileşte: Interdicţia ... Click pentru abonare
3.
Eventualele critici referitoare la o interpretare într-un sens neconstituţional ... Vezi mai mult
Eventualele critici referitoare la o interpretare într-un sens neconstituţional a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 493 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 493 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Deși prin decizia nr. 139 din 10 martie 2016, ... Vezi mai mult
Deși prin decizia nr. 139 din 10 martie 2016, Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 53 din Constituție invocate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Curtea că temeiurile care au stat la baza luării ... Vezi mai mult
Curtea că temeiurile care au stat la baza luării interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare față de persoana juridică ... Click pentru abonare
7.
Scopul introducerii prin art. 493 C.proc.pen. a acestei măsuri ... Vezi mai mult
Scopul introducerii prin art. 493 C.proc.pen. a acestei măsuri preventive a fost acela de a nu permite unei persoane juridice ... Click pentru abonare
8.
O măsură preventivă pentru a putea fi dispusă presupune ... Vezi mai mult
O măsură preventivă pentru a putea fi dispusă presupune îndeplinirea condiției ca din probe să rezulte o suspiciune rezonabilă că ... Click pentru abonare
9.
Făcând analiza sistematică a normelor procedurale ce guvernează regimul ... Vezi mai mult
Făcând analiza sistematică a normelor procedurale ce guvernează regimul tragerii la răspundere penală a persoanelor juridice inculpate, se poate trage ... Click pentru abonare
10.
În cauză se impune prelungirea măsurii preventive a interzicerii ... Vezi mai mult
În cauză se impune prelungirea măsurii preventive a interzicerii activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea ... Click pentru abonare
11.
În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat ... Vezi mai mult
În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că trebuie să verifice dacă inculpata SC A SRL poate fi ... Click pentru abonare
12.
Măsurile preventive pot fi dispuse faţă de persoana juridică, ... Vezi mai mult
Măsurile preventive pot fi dispuse faţă de persoana juridică, dacă sunt îndeplinite condiţiile privind: I) existenţa unor motive temeinice care ... Click pentru abonare
13.
Măsura preventivă a interzicerii de a încheia anumite acte ... Vezi mai mult
Măsura preventivă a interzicerii de a încheia anumite acte juridice poate fi prelungită dacă din dosarul de urmărire penală rezultă ... Click pentru abonare
14.
Condițiile prevăzute de textul de lege în care se ... Vezi mai mult
Condițiile prevăzute de textul de lege în care se poate lua o măsură preventivă față de o persoană juridică sunt ... Click pentru abonare