Art. 490. Obiectul acţiunii penale

Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspunderea penală a persoanelor juridice care au săvârşit infracţiuni. [art. 4792 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023