Art. 4886. Soluţii

(1) Când apreciază contestaţia ca fiind întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa admite contestaţia şi stabileşte termenul în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327, respectiv instanţa de judecată să soluţioneze cauza, precum şi termenul în care o nouă contestaţie nu poate fi formulată.
(2) În toate cazurile, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa care soluţionează contestaţia nu va putea da îndrumări şi nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluţionare a procesului ori care să aducă atingere libertăţii judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la soluţia ce trebuie dată procesului, ori, după caz, libertăţii procurorului de a pronunţa soluţia pe care o consideră legală şi temeinică.
(3) Dacă s-a constatat depăşirea duratei rezonabile, o nouă contestaţie în aceeaşi cauză se va soluţiona cu luarea în considerare exclusiv a motivelor ivite ulterior contestaţiei anterioare.
(4) Abuzul de drept constând în formularea cu rea-credinţă a contestaţiei se sancţionează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 7.000 lei şi la plata cheltuielilor judiciare ocazionate.
(5) Încheierea se motivează în termen de 5 zile de la pronunţare. Dosarul se restituie în ziua motivării.
(6) Hotărârea se comunică contestatorului şi se transmite spre informare tuturor părţilor sau persoanelor dintre cele enumerate la art. 4884 alin. (1) lit. c), din dosarul cauzei, care sunt ţinute să respecte termenele cuprinse în aceasta.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa soluţionează contestaţia nu este supusă niciunei căi de atac.
(8) Contestaţia formulată cu nerespectarea termenelor prevăzute de prezentul capitol se restituie administrativ.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4886 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4886 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că atât soluţia, cât şi considerentele reţinute ... Vezi mai mult
Curtea reţine că atât soluţia, cât şi considerentele reţinute în decizia nr. 716 din 5 noiembrie 2019 sunt aplicabile mutatis ... Click pentru abonare
3.
Procedura reglementată la art. 4884-4886 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Procedura reglementată la art. 4884-4886 din Codul de procedură penală nu vizează fondul cauzei penale, prin procedura analizată nefiind judecată ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Câtă vreme nu este reglementată obligativitatea soluției pronunțate de ... Vezi mai mult
Câtă vreme nu este reglementată obligativitatea soluției pronunțate de organul judiciar ce soluționează contestația și nici consecințele care se produc ... Click pentru abonare
5.
În ipoteza retragerii contestației nu mai poate fi formulată ... Vezi mai mult
În ipoteza retragerii contestației nu mai poate fi formulată o nouă contestație în cadrul aceleiași faze procesuale în care a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Judecătorul constată că desi în cauză s-au pronunţat două ... Vezi mai mult
Judecătorul constată că desi în cauză s-au pronunţat două soluţii de admitere contestaţii durată proces, cauza a fost lăsată în ... Click pentru abonare
7.
Faţă de natura şi obiectul cauzei, precum şi faţă ... Vezi mai mult
Faţă de natura şi obiectul cauzei, precum şi faţă de complexitatea acesteia, dar şi faţă de împrejurarea că urmărirea penală ... Click pentru abonare
8.
Evaluarea duratei procesului penal include durata motivării hotărârii, astfel ... Vezi mai mult
Evaluarea duratei procesului penal include durata motivării hotărârii, astfel că este admisibilă o cerere de stabilire a unui termen pentru ... Click pentru abonare
9.
Curtea reamintește că reducerea unei pedepse pe motivul duratei ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că reducerea unei pedepse pe motivul duratei excesive a procedurii nu privează, în principiu, persoana în cauză de ... Click pentru abonare