Art. 4885. Soluţionarea contestaţiei

(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, soluţionând contestaţia, verifică durata procedurilor pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a punctelor de vedere prezentate şi se pronunţă prin încheiere.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua în considerare următoarele elemente:
a) natura şi obiectul cauzei;
b) complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultăţilor de administrare a probelor;
c) elementele de extraneitate ale cauzei;
d) faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare;
e) comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale şi procedurale şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului;
f) comportamentul celorlalţi participanţi în cauză, inclusiv al autorităţilor implicate;
g) intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei;
h) alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Criteriile de apreciere a termenului rezonabil pentru soluționarea procesului ... Vezi mai mult
Criteriile de apreciere a termenului rezonabil pentru soluționarea procesului penal, prevăzute de art. 488 ind. 5 alin. 2 C.proc.pen. au ... Click pentru abonare
2.
Elementele prevăzute în cuprinsul alin. 2 sunt consecința transpunerii ... Vezi mai mult
Elementele prevăzute în cuprinsul alin. 2 sunt consecința transpunerii criteriilor avute în vedere de jurisprudența CtEDO în aprecierea caracterului rezonabil ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Evaluarea duratei procesului penal include durata motivării hotărârii, astfel ... Vezi mai mult
Evaluarea duratei procesului penal include durata motivării hotărârii, astfel că este admisibilă o cerere de stabilire a unui termen pentru ... Click pentru abonare
4.
Judecătorul de drepturi și libertăți a constatat că activitatea ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți a constatat că activitatea de urmărire penală nu s-a îndeplinit într-o durată rezonabilă. Organele de ... Click pentru abonare
5.
Examinând contestația privind durata procesului din perspectiva cerinței formale ... Vezi mai mult
Examinând contestația privind durata procesului din perspectiva cerinței formale prevăzute de art. 488 ind. 1 lit. a) C.proc.pen., judecătorul de ... Click pentru abonare
6.
Judecătorul de cameră preliminară a apreciat că argumentele prezentate ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară a apreciat că argumentele prezentate de Ministerul Public cu privire la inadmisibilitatea formulării unei astfel de ... Click pentru abonare
7.
Durata excesivă a procedurilor judiciare este una dintre principalele ... Vezi mai mult
Durata excesivă a procedurilor judiciare este una dintre principalele cauze ale încălcării dreptului la un proces echitabil, jurisprudența constantă a ... Click pentru abonare