Art. 4883. Conţinutul contestaţiei

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmeşte cererea;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
c) adresa de corespondenţă;
d) denumirea parchetului sau a instanţei şi numărul dosarului;
e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
f) data şi semnătura.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Restituirea pe cale administrativă a contestației în vederea inserării ... Vezi mai mult
Restituirea pe cale administrativă a contestației în vederea inserării mențiunilor esențiale care lipsesc se poate realiza doar înainte de primirea ... Click pentru abonare