Art. 4881. Introducerea contestaţiei

(1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.
(2) Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.
(3) Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:
a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;
b) după cel puţin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă;
c) după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare.
(4) Contestaţia poate fi retrasă oricând până la soluţionarea acesteia. Contestaţia nu mai poate fi reiterată în cadrul aceleiaşi faze procesuale în care a fost retrasă.

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a constatat că persoana faţă de care sunt ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că persoana faţă de care sunt realizate acte de cercetare penală, în cursul urmăririi penale începute in ... Click pentru abonare
2.
Astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, prin ordonanţa ... Vezi mai mult
Astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, prin ordonanţa de înfiinţare a măsurilor asigurătorii s-a dispus înfiinţarea sechestrului asigurător asupra ... Click pentru abonare
3.
În situaţia în care, deşi sesizat cu o plângere, ... Vezi mai mult
În situaţia în care, deşi sesizat cu o plângere, procurorul nu dispune nicio măsură şi nu efectuează niciun act, pasivitatea ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Numai suspectul și inculpatul au dreptul de recurge la ... Vezi mai mult
Numai suspectul și inculpatul au dreptul de recurge la contestație, nu și altă persoană, care nu a fost pusă sub ... Click pentru abonare
5.
Pentru analiza respectării art. 6 parag. 1 din Convenția ... Vezi mai mult
Pentru analiza respectării art. 6 parag. 1 din Convenția europeană, punctul de pornire este reprezentat de momentul în care este ... Click pentru abonare
6.
Procedura prevăzută de art. 4881 – 4886 C.proc.pen. este ... Vezi mai mult
Procedura prevăzută de art. 4881 – 4886 C.proc.pen. este o procedură specială. Aceasta are drept scop evitarea riscului sau la ... Click pentru abonare
7.
„Contestația în despăgubiri” poate avea ca temei răspunderea civilă ... Vezi mai mult
„Contestația în despăgubiri” poate avea ca temei răspunderea civilă delictuală, dar nu este de natură a asigura pe deplin compatibilitatea ... Click pentru abonare
8.
Având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, conform căreia standardele ... Vezi mai mult
Având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, conform căreia standardele art. 6 din Convenția europeană se aplică și în procedura plângerii ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
În condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru ... Vezi mai mult
În condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă sunt cuprinse între 3 și 15 ani închisoare, pedeapsa ... Click pentru abonare
10.
În cazul introducerii unei noi contestaţii privind durata procesului ... Vezi mai mult
În cazul introducerii unei noi contestaţii privind durata procesului penal în cursul urmăririi penale, după expirarea termenului de rezolvare a ... Click pentru abonare
11.
Cauza se află în stadiul procedurii de cameră preliminară ... Vezi mai mult
Cauza se află în stadiul procedurii de cameră preliminară din data de 8 iulie 2014. În cauză, dosarul este constituit ... Click pentru abonare
12.
Curtea a avut în vedere perioada ridicată de timp ... Vezi mai mult
Curtea a avut în vedere perioada ridicată de timp ce s-a scurs de la data săvârșirii faptelor, context în care ... Click pentru abonare
13.
Instanța constată că sancțiunile aplicate și modalitățile de executare ... Vezi mai mult
Instanța constată că sancțiunile aplicate și modalitățile de executare sunt influențate de durata procedurilor, care în cauză depășește termenul rezonabil. ... Click pentru abonare
14.
Față de intervalul de timp scurs de la data ... Vezi mai mult
Față de intervalul de timp scurs de la data săvârșirii infracțiunii, perioadă în care inculpatul a avut un comportament corect ... Click pentru abonare
15.
Curtea observă că de la prima sa hotărâre privind ... Vezi mai mult
Curtea observă că de la prima sa hotărâre privind durata procedurilor civile în România, a adoptat decizii și hotărâri în ... Click pentru abonare
16.
Astfel, în condițiile în care limitele prevăzute de lege ... Vezi mai mult
Astfel, în condițiile în care limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă sunt cuprinse între 3 și 15 ani închisoare, ... Click pentru abonare
17.
În special, Curtea reține că la 15 mai 2002 ... Vezi mai mult
În special, Curtea reține că la 15 mai 2002 și, respectiv, la 10 februarie 2005, Înalta Curte de Casație și ... Click pentru abonare
18.
Curtea constată că acesta este un caz complex, care ... Vezi mai mult
Curtea constată că acesta este un caz complex, care implică mulți acuzați. Cu toate acestea, ea observă că toate demersurile ... Click pentru abonare
19.
În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea reține că ... Vezi mai mult
În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea reține că din aproximativ patruzeci de ședințe care au avut loc la instanța ... Click pentru abonare
20.
Guvernul a susținut că speța este destul de complexă ... Vezi mai mult
Guvernul a susținut că speța este destul de complexă din cauza aspectelor de drept pe care le antamează, a numărului ... Click pentru abonare
21.
În ceea ce privește comportamentul autorităților, Curtea a remarcat ... Vezi mai mult
În ceea ce privește comportamentul autorităților, Curtea a remarcat obligația specială a statului de desfășurare cu celeritate a procedurilor penale ... Click pentru abonare
22.
După ce a examinat toate elementele care i-au fost ... Vezi mai mult
După ce a examinat toate elementele care i-au fost prezentate, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt şi ... Click pentru abonare
23.
Curtea reiterează că articolul 6 parag. 1 din Convenție ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că articolul 6 parag. 1 din Convenție impune ca toate etapele procedurii judiciare pentru „determinarea… drepturilor și obligațiilor ... Click pentru abonare
24.
Curtea Constituțională a recunoscut că a existat o încălcare ... Vezi mai mult
Curtea Constituțională a recunoscut că a existat o încălcare a dreptului constituțional al reclamantului de către instanțe de a se ... Click pentru abonare
25.
În această privinţă, Curtea reaminteşte că a examinat deja ... Vezi mai mult
În această privinţă, Curtea reaminteşte că a examinat deja acuzaţii de deces şi de rele tratamente vizând agenţi ai statului ... Click pentru abonare
26.
Curtea reaminteşte că art. 13 din Convenţie garantează existenţa ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că art. 13 din Convenţie garantează existenţa în dreptul intern a unei căi de atac care permite prevalarea ... Click pentru abonare
27.
În ceea ce privește posibilitatea de a depune o ... Vezi mai mult
În ceea ce privește posibilitatea de a depune o plângere în vederea inițierii unei proceduri disciplinare împotriva judecătorilor, Curtea nu ... Click pentru abonare
28.
Curtea conchide că prin întârzierea executării hotărârilor, autorităţile nu ... Vezi mai mult
Curtea conchide că prin întârzierea executării hotărârilor, autorităţile nu au respectat dreptul reclamantului la o instanţă. Prin urmare, a avut ... Click pentru abonare
29.
Curtea reiterează faptul că rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să ... Vezi mai mult
Curtea reiterează faptul că rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să fie evaluată în lumina circumstanţelor cazului şi cu referire la următoarele ... Click pentru abonare
30.
Potrivit jurisprudenței Curții, doar reducerea pedepsei nu remediază, în ... Vezi mai mult
Potrivit jurisprudenței Curții, doar reducerea pedepsei nu remediază, în principiu, nerespectarea cerinței de termen rezonabil cuprinse în articolul 6 parag. ... Click pentru abonare
31.
Curtea ia act că există două seturi de proceduri ... Vezi mai mult
Curtea ia act că există două seturi de proceduri care vor fi examinate împreună. Prima a durat din 6 în ... Click pentru abonare
32.
Curtea a constatat frecvent încălcări ale articolului 6 parag. ... Vezi mai mult
Curtea a constatat frecvent încălcări ale articolului 6 parag. 1 din Convenție în cauze care ridică probleme similare cu cea ... Click pentru abonare
33.
Perioada care trebuie luată în considerare a început abia ... Vezi mai mult
Perioada care trebuie luată în considerare a început abia la data de 20 iunie 1994, când a intrat în vigoare ... Click pentru abonare
34.
Curtea reiterează că rezonabilitatea duratei procesului trebuie evaluată ţinându-se ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că rezonabilitatea duratei procesului trebuie evaluată ţinându-se seama de circumstanţele speţei şi de următoarele criterii: complexitatea cazului şi ... Click pentru abonare
35.
Având în vedere cele de mai sus și ținând ... Vezi mai mult
Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de faptul că dispozițiile articolului 35 parag. 1 din Convenție ... Click pentru abonare
36.
După ce a examinat toate elementele care i-au fost ... Vezi mai mult
După ce a examinat toate elementele care i-au fost prezentate și având în vedere jurisprudența sa în astfel de chestiuni, ... Click pentru abonare
37.
Curtea reaminteşte că articolul 6 nu cere ca o ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că articolul 6 nu cere ca o persoană acuzată de o infracţiune să coopereze activ cu autorităţile judiciare ... Click pentru abonare
38.
Curtea consideră că trebuie luate în considerare numai perioadele ... Vezi mai mult
Curtea consideră că trebuie luate în considerare numai perioadele de timp în care cauza s-a derulat efectiv în instanţă, respectiv, ... Click pentru abonare
39.
În ceea ce privește perioada care trebuie luată în ... Vezi mai mult
În ceea ce privește perioada care trebuie luată în considerare, Curtea constată că procedura a început la 9 septembrie 1996, ... Click pentru abonare
40.
Curtea este obligată să verifice dacă a existat o ... Vezi mai mult
Curtea este obligată să verifice dacă a existat o recunoaștere, cel puțin în fond, de către autorități a unei încălcări ... Click pentru abonare
41.
În speță Curtea de Apel a constatat că a ... Vezi mai mult
În speță Curtea de Apel a constatat că a fost depășit un termen rezonabil. Cu toate acestea, faptul că procedura ... Click pentru abonare
42.
Curtea nu poate accepta argumentele Guvernului conform cărora prima ... Vezi mai mult
Curtea nu poate accepta argumentele Guvernului conform cărora prima etapă nu poate fi luată în considerare în sensul art. 6 ... Click pentru abonare
43.
Scopul regulii epuizării căilor interne de recurs, cuprinsă în ... Vezi mai mult
Scopul regulii epuizării căilor interne de recurs, cuprinsă în articolul 35 parag. 1 din Convenție, este de a oferi statelor ... Click pentru abonare
44.
Chiar dacă durata procedurii în cauzele respective ar putea, ... Vezi mai mult
Chiar dacă durata procedurii în cauzele respective ar putea, privită individual, să fie considerată totuși rezonabilă, durata totală a procedurii, ... Click pentru abonare
45.
Curtea reaminteşte că durata rezonabilă a unei proceduri se ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază în funcţie de circumstanţele cauzei şi de criteriile consacrate prin ... Click pentru abonare
46.
În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea observă că ... Vezi mai mult
În ceea ce privește comportamentul reclamantului, Curtea observă că acesta a refuzat să depună mărturie la 16 decembrie 1993 și ... Click pentru abonare
47.
Caracterul „rezonabil” al duratei procedurii se apreciază ţinând seama ... Vezi mai mult
Caracterul „rezonabil” al duratei procedurii se apreciază ţinând seama de circumstanţele cauzei şi criteriile consacrate în jurisprudenţa Curţii, în special ... Click pentru abonare
48.
Curtea reamintește că, în temeiul articolului 35 din Convenție, ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că, în temeiul articolului 35 din Convenție, un reclamant ar trebui să recurgă în mod normal la căi ... Click pentru abonare
49.
Curtea observă că, în urma publicării, la 16 octombrie ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în urma publicării, la 16 octombrie 1997, a comunicatului de presă oficial comun al primului-ministru și al ... Click pentru abonare
50.
Curtea consideră că, deși cauza a fost de o ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, deși cauza a fost de o oarecare complexitate, nu se poate spune că aceasta ar justifica în ... Click pentru abonare
51.
Curtea observă că articolul 6 parag. 1 din Convenție ... Vezi mai mult
Curtea observă că articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele judiciare astfel încât ... Click pentru abonare
52.
În ceea ce privește încheierea perioadei în cauză, Curtea ... Vezi mai mult
În ceea ce privește încheierea perioadei în cauză, Curtea reține că procedura nu s-a încheiat din moment ce hotărârea Curții ... Click pentru abonare
53.
Paragraful 1 al articolului 6 din Convenție impune statelor ... Vezi mai mult
Paragraful 1 al articolului 6 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele judiciare în așa fel încât ... Click pentru abonare
54.
Termenul de treizeci de zile a fost încorporat în ... Vezi mai mult
Termenul de treizeci de zile a fost încorporat în articolul 433 din Codul de procedură penală olandez în vederea grăbirii ... Click pentru abonare
55.
Curtea s-a confruntat cu o problemă similară în cauza ... Vezi mai mult
Curtea s-a confruntat cu o problemă similară în cauza Engel și alții, care a fost invocată în argumente de către ... Click pentru abonare
56.
Curtea trebuie să verifice dacă a existat o „acuzație ... Vezi mai mult
Curtea trebuie să verifice dacă a existat o „acuzație penală” în sensul art. 6 din Convenție împotriva domnului Adolf sau ... Click pentru abonare
57.
Curtea a acordat atenție argumentelor reclamanților, Guvernului și ale ... Vezi mai mult
Curtea a acordat atenție argumentelor reclamanților, Guvernului și ale Comisiei cu privire la ceea ce ei au numit „autonomia” conceptului ... Click pentru abonare
58.
Cauza prezenta o complexitate cu totul specială. Actul de ... Vezi mai mult
Cauza prezenta o complexitate cu totul specială. Actul de acuzare avea un volum de 219 pagini actul și viza zece ... Click pentru abonare