Art. 484. Procedura în faţa instanţei

(1) Dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna dintre menţiunile prevăzute la art. 482 sau dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.
(2) La termenul fixat se citează inculpatul, celelalte părţi şi persoana vătămată. Instanţa se pronunţă asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei prin sentinţă, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi, dacă sunt prezente, a celorlalte părţi şi a persoanei vătămate.
(3) Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Pentru respectarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), ... Vezi mai mult
Pentru respectarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 16, art. 21, art. 24 şi art. 131 este necesar ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală stabileşte că procurorul nu poate, în faza de urmărire penală, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției de un organ ... Vezi mai mult
Încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției de un organ de urmărire penală necompetent va conduce la respingerea acordului. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
4.
De regulă, nu este posibilă reunirea cauzelor aflate în ... Vezi mai mult
De regulă, nu este posibilă reunirea cauzelor aflate în curs de judecată dacă unele au ca act de sesizare acordul ... Click pentru abonare
5.
Actul de sesizare nu poate fi remediat în ce ... Vezi mai mult
Actul de sesizare nu poate fi remediat în ce privește condițiile intrinseci ale acestuia, de pildă, neregulile ce vizează elementele ... Click pentru abonare
6.
În procedura specială pot fi invocate în fața instanței ... Vezi mai mult
În procedura specială pot fi invocate în fața instanței de judecată aspectele ce țin de nelegalitatea sau neloialitatea urmăririi penale ... Click pentru abonare
7.
Recunoașterea inculpatului efectuată în cursul urmăririi penale este ireversibilă. ... Vezi mai mult
Recunoașterea inculpatului efectuată în cursul urmăririi penale este ireversibilă. Inculpatul poate reveni asupra acestei recunoașteri dacă dovedește existența unor constrângeri, ... Click pentru abonare
8.
Contradictorialitatea este limitată și se deduce din dispozițiile care ... Vezi mai mult
Contradictorialitatea este limitată și se deduce din dispozițiile care reglementează instituția, față de împrejurarea că procurorul și inculpatul, titulari exclusivi ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
Dispozițiile art. 484 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 484 alin. (1) din Codul de procedură penală au un caracter obligatoriu pentru instanța de judecată investită cu ... Click pentru abonare
10.
Este de acceptat că inculpatul se poate răzgândi înainte ... Vezi mai mult
Este de acceptat că inculpatul se poate răzgândi înainte ca procurorul să sesizeze instanţa de judecată cu acordul de recunoaştere ... Click pentru abonare
11.
În rare cazuri, instanțele sunt obligate prin lege, cel ... Vezi mai mult
În rare cazuri, instanțele sunt obligate prin lege, cel puțin în anumite împrejurări, să administreze probe suplimentare în cazul unei ... Click pentru abonare
12.
Chiar presupunând că articolul 6 parag. 1 din Convenție ... Vezi mai mult
Chiar presupunând că articolul 6 parag. 1 din Convenție s-ar putea aplica în asemenea împrejurări, faptul că dreptul intern nu ... Click pentru abonare