Art. 482. Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:
a) data şi locul încheierii;
b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;
c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);
d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;
e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;
f) probele şi mijloacele de probă;
g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
h) felul şi cuantumul pedepsei ori ale măsurii educative, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;
i) semnătura procurorului, inculpatului, avocatului şi, după caz, a reprezentantului legal.
(2) În cazul neîncheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei sau al respingerii acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă, declaraţia dată de inculpat în vederea încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei nu poate fi folosită pentru soluţionarea cauzei în lipsa acordului expres al acestuia, exprimat în scris în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu. În lipsa acestui acord, actul care consemnează declaraţia dată de inculpat în vederea încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se înlătură din dosarul cauzei.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea este chemată să decidă dacă, în ipoteza neîncheierii ... Vezi mai mult
Curtea este chemată să decidă dacă, în ipoteza neîncheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei sau a respingerii acestuia printr-o hotărâre ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală stabileşte că procurorul nu poate, în faza de urmărire penală, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Art. 482 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 482 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 214/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „Acordul de recunoaştere ... Click pentru abonare
4.
Situația de fapt trebuie descrisă în mod similar cu ... Vezi mai mult
Situația de fapt trebuie descrisă în mod similar cu cea dintr-un rechizitoriu. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, ... Click pentru abonare
5.
Acordul de vinovăție este bilateral și, de regulă, ar ... Vezi mai mult
Acordul de vinovăție este bilateral și, de regulă, ar trebui încheiat câte un acord de recunoaștere a vinovăției cu fiecare ... Click pentru abonare