Art. 480. Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani.
(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.
(3) Abrogat(ă).
(4) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru inculpaţii minori se va ţine seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că autorul excepţiei de neconstituţionalitate invocă ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că autorul excepţiei de neconstituţionalitate invocă problema dreptului inculpatului de a reveni asupra declaraţiei exprese, date în ... Click pentru abonare
2.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în aplicarea ... Click pentru abonare
3.
În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală stabileşte că procurorul nu poate, în faza de urmărire penală, ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Procurorul ierarhic superior stabilește limitele negocierii și verifică, la ... Vezi mai mult
Procurorul ierarhic superior stabilește limitele negocierii și verifică, la momentul sesizării sale, dacă sunt întrunite condițiile legale pentru inițierea procedurii ... Click pentru abonare
5.
Sesizarea instanței este legală și atunci când procurorul de ... Vezi mai mult
Sesizarea instanței este legală și atunci când procurorul de caz și inculpatul ajung în urma negocierii la o altă soluție ... Click pentru abonare
6.
Săvârșirea unei infracțiuni în minorat atrage obligația organului de ... Vezi mai mult
Săvârșirea unei infracțiuni în minorat atrage obligația organului de urmărire penală de a efectua referatul de evaluare înainte de finalizarea ... Click pentru abonare
7.
Acordul încheiat de inculpatul minor, în lipsa încuviințării reprezentantului ... Vezi mai mult
Acordul încheiat de inculpatul minor, în lipsa încuviințării reprezentantului legal pentru încheierea lui, care la momentul judecății este major și ... Click pentru abonare
8.
În cadrul acestei proceduri, procurorul se comportă ca un ... Vezi mai mult
În cadrul acestei proceduri, procurorul se comportă ca un <<cvasi-judecător>>, de vreme ce stabilește vinovăția inculpatului și sancțiunea concretă ce ... Click pentru abonare