Art. 474. Conținutul hotărârii și efectele ei

(1) Asupra cererii de recurs în interesul legii completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese.
(3) Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. [art. 4145 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 414 ind. 5 C.proc.pen. din 1968, conform ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 414 ind. 5 C.proc.pen. din 1968, conform cărora „Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Soluția asupra recursului în interesul legii se adoptă cu ... Vezi mai mult
Soluția asupra recursului în interesul legii se adoptă cu cel puțin două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se admit ... Click pentru abonare
3.
Indiferent că soluția asupra recursului în interesul legii este ... Vezi mai mult
Indiferent că soluția asupra recursului în interesul legii este de admitere sau de respingere, decizia se publică în Monitorul Oficial ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Potrivit art. 474 alin. (2) C.proc.pen., dezlegarea dată problemelor ... Vezi mai mult
Potrivit art. 474 alin. (2) C.proc.pen., dezlegarea dată problemelor de drept de Înalta Curte prin deciziile de admitere a cererilor ... Click pentru abonare