Art. 466. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.
(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.
(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecată în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în ţară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.
(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.
(5) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător persoanei faţă de care s-a pronunţat o hotărâre de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei. [art. 5221 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că dispoziţiile art. 466 alin. (2) fraza ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 466 alin. (2) fraza întâi teza întâi din Codul de procedură penală împiedică redeschiderea procesului ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, obiectul cererii de redeschidere a procesului ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Dacă prin formularea căii extraordinare de atac nu se ... Vezi mai mult
Dacă prin formularea căii extraordinare de atac nu se solicită redeschiderea procesului penal pentru a obține o judecată conformă cu ... Click pentru abonare
4.
În privința cazului prevăzut de art. 466 alin. 2 ... Vezi mai mult
În privința cazului prevăzut de art. 466 alin. 2 teza I C.proc.pen. se impune ca inculpatul să nu fi cunoscut ... Click pentru abonare
5.
Modalitatea prin care se admite că inculpatul a luat ... Vezi mai mult
Modalitatea prin care se admite că inculpatul a luat cunoștință de proces este doar cea oficială. Orice alte modalități faptice ... Click pentru abonare
6.
Dacă inculpatul știa de procesul penal din faza urmăririi ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul știa de procesul penal din faza urmăririi penale, după care nu s-a mai prezentat și nu s-a mai ... Click pentru abonare
7.
Se poate aprecia că acuzatul avea cunoștință de proces ... Vezi mai mult
Se poate aprecia că acuzatul avea cunoștință de proces dacă acestuia i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect sau ... Click pentru abonare
8.
Audierea unei persoane în etapa actelor premergătoare sau participarea ... Vezi mai mult
Audierea unei persoane în etapa actelor premergătoare sau participarea la diferite procedee probatorii în această etapă, conform reglementării anterioare, dacă ... Click pentru abonare
9.
Cererea de redeschidere a procesului conform art. 466 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Cererea de redeschidere a procesului conform art. 466 C.proc.pen. poate fi formulată dacă imposibilitatea de prezentare a intervenit în fața ... Click pentru abonare
10.
Dacă avocatul inculpatului a fost angajat de către familia ... Vezi mai mult
Dacă avocatul inculpatului a fost angajat de către familia sa sau de un terț, instanța de judecată trebuie să se ... Click pentru abonare
11.
Lipsa comunicării legale a copiei minutei sentinței va conduce ... Vezi mai mult
Lipsa comunicării legale a copiei minutei sentinței va conduce la constatarea împrejurării că inculpatul se află în termenul de declarare ... Click pentru abonare
12.
Dacă în urma judecării în lipsă a inculpatului, hotărârea ... Vezi mai mult
Dacă în urma judecării în lipsă a inculpatului, hotărârea a rămas definitivă prin neapelare, nefiindu-i comunicată personal copia minutei sentinței, ... Click pentru abonare
13.
Dacă cererea de redeschidere a procesului penal este respinsă ... Vezi mai mult
Dacă cererea de redeschidere a procesului penal este respinsă ca inadmisibilă, fiind efectuată de condamnatul care nu știa despre procesul ... Click pentru abonare
14.
Având în vedere scopurile redeschiderii procesului penal, reglementarea acestei ... Vezi mai mult
Având în vedere scopurile redeschiderii procesului penal, reglementarea acestei instituții ar trebui să fie gândită ca o procedură procedură specială ... Click pentru abonare
15.
Dacă acuzatul nu a fost citat personal pentru a ... Vezi mai mult
Dacă acuzatul nu a fost citat personal pentru a se prezenta la proces, instanța de judecată trebuie să acorde o ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

16.
Curtea constată, în acord cu judecătorul de la instanţa ... Vezi mai mult
Curtea constată, în acord cu judecătorul de la instanţa de fond, că persoana condamnată a avut cunoştinţă de procesul penal ... Click pentru abonare
17.
Se recunoaște un drept la redeschiderea procedurilor numai în ... Vezi mai mult
Se recunoaște un drept la redeschiderea procedurilor numai în cazurile în care judecata în lipsă nu este consecința renunțării voluntare ... Click pentru abonare
18.
Solicitarea persoanei condamnate, în sensul art. 466 alin. (2) ... Vezi mai mult
Solicitarea persoanei condamnate, în sensul art. 466 alin. (2) din Codul de procedură penală, privind redeschiderea procesului penal desfășurat în ... Click pentru abonare
19.
Deși cererea de redeschidere a procesului penal a fost ... Vezi mai mult
Deși cererea de redeschidere a procesului penal a fost formulată de o persoană care a avut calitatea de inculpat în ... Click pentru abonare
20.
Curtea observă că reclamantei i s-a adus la cunoştinţă ... Vezi mai mult
Curtea observă că reclamantei i s-a adus la cunoştinţă despre existenţa procesului penal la 12 ianuarie şi 18 februarie 2005. ... Click pentru abonare
21.
Curtea consideră că O.P. avea calitatea procesuală activă de ... Vezi mai mult
Curtea consideră că O.P. avea calitatea procesuală activă de a formula calea extraordinară de atac, fiind un inculpat judecat și ... Click pentru abonare
22.
În cauză, Curtea apreciază că în mod corespunzător prima ... Vezi mai mult
În cauză, Curtea apreciază că în mod corespunzător prima instanță a respins ca nefondată cererea de redeschidere a procesului penal ... Click pentru abonare
23.
În ce privește termenul de formulare a cererii de ... Vezi mai mult
În ce privește termenul de formulare a cererii de redeschidere a procesului penal, nu s-a dovedit că persoana condamnată a ... Click pentru abonare
24.
Deși dreptul persoanei acuzate de a fi prezentă în ... Vezi mai mult
Deși dreptul persoanei acuzate de a fi prezentă în persoană la proces constituie un element esențial al dreptului la un ... Click pentru abonare
25.
Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu ... Vezi mai mult
Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces și nu a luat cunoștință în ... Click pentru abonare
26.
Art. 4a alin. 1) din Decizia‑cadru 2002/584/JAI a Consiliului ... Vezi mai mult
Art. 4a alin. 1) din Decizia‑cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile ... Click pentru abonare
27.
În speță, Guvernul a depus o copie legalizată a ... Vezi mai mult
În speță, Guvernul a depus o copie legalizată a unei procuri prin care reclamantul a recunoscut începerea procedurii împotriva sa ... Click pentru abonare
28.
Fără a echivala, obligatoriu, cu forța majoră, „împiedicarea” trebuie ... Vezi mai mult
Fără a echivala, obligatoriu, cu forța majoră, „împiedicarea” trebuie să fie de neînvins, să fie nu numai obiectivă, dar și ... Click pentru abonare
29.
Nici litera și nici spiritul articolului 6 din Convenție ... Vezi mai mult
Nici litera și nici spiritul articolului 6 din Convenție nu împiedică o persoană să renunțe din proprie voință, fie în ... Click pentru abonare
30.
Curtea observă de la început că reclamantul, care a ... Vezi mai mult
Curtea observă de la început că reclamantul, care a participat la ședințele în primă și a doua instanță, nu a ... Click pentru abonare
31.
Curtea a reținut că, în cazul în care o ... Vezi mai mult
Curtea a reținut că, în cazul în care o persoană acuzată de o infracțiune nu a fost informată personal, chiar ... Click pentru abonare
32.
În speță, autoritățile italiene au considerat, în esență, că ... Vezi mai mult
În speță, autoritățile italiene au considerat, în esență, că reclamantul a renunțat la dreptul său de a participa la audieri ... Click pentru abonare
33.
Deși procedurile care au loc în absența acuzatului nu ... Vezi mai mult
Deși procedurile care au loc în absența acuzatului nu sunt în sine incompatibile cu articolul 6 din Convenție, o denegare ... Click pentru abonare
34.
Datoria de a garanta dreptul inculpatului de a fi ... Vezi mai mult
Datoria de a garanta dreptul inculpatului de a fi prezent în sala de judecată – fie în cursul procedurii inițiale, ... Click pentru abonare
35.
Convenția este menită să garanteze nu drepturi teoretice sau ... Vezi mai mult
Convenția este menită să garanteze nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi care sunt practice și efective. Ea consideră că ... Click pentru abonare
36.
Curtea notează că la data de 4 mai 2000, ... Vezi mai mult
Curtea notează că la data de 4 mai 2000, ora 10.00, Tribunalul municipiului Chişinău a judecat apelul reclamantului în absenţa ... Click pentru abonare
37.
Articolul 6 din Convenţie, analizat în întregime, garantează dreptul ... Vezi mai mult
Articolul 6 din Convenţie, analizat în întregime, garantează dreptul învinuitului de a participa efectiv la judecarea procesului său penal. Acest ... Click pentru abonare
38.
În ceea ce privește susținerea Guvernului potrivit căreia reclamantul ... Vezi mai mult
În ceea ce privește susținerea Guvernului potrivit căreia reclamantul a aflat în orice caz despre procedură prin intermediul unui jurnalist ... Click pentru abonare
39.
Curtea reiterează că, deși acest lucru nu este menționat ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, deși acest lucru nu este menționat în mod expres în paragraful 1 al articolului 6, obiectul și ... Click pentru abonare
40.
În speță, spre deosebire de cauza Medenica, nu există ... Vezi mai mult
În speță, spre deosebire de cauza Medenica, nu există nicio dovadă că reclamantul știa despre procedura derulată împotriva sa sau ... Click pentru abonare
41.
Curtea reiterează că dreptul unui acuzat de a participa ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că dreptul unui acuzat de a participa personal la proces este un element fundamental al unui proces echitabil. ... Click pentru abonare
42.
În sensul prezentei cauze, Curtea se va limita doar ... Vezi mai mult
În sensul prezentei cauze, Curtea se va limita doar să observe că reclamantul a contestat în mod repetat autenticitatea semnăturii ... Click pentru abonare
43.
Deși este de o importanță capitală ca un inculpat ... Vezi mai mult
Deși este de o importanță capitală ca un inculpat să fie prezent la derularea procesului său – atât din perspectiva ... Click pentru abonare
44.
Curtea constată că reclamantul a avut posibilități ample de ... Vezi mai mult
Curtea constată că reclamantul a avut posibilități ample de a-și înainta apărarea în fața IAP, singura instanță care, potrivit jurisprudenței ... Click pentru abonare
45.
Este adevărat că legislația internă permite, în principiu, persoanelor ... Vezi mai mult
Este adevărat că legislația internă permite, în principiu, persoanelor condamnate în lipsă să solicite anularea hotărârii și rejudecarea atât a ... Click pentru abonare
46.
Curtea observă că imposibilitatea comunicării cu învinuitul nu poate ... Vezi mai mult
Curtea observă că imposibilitatea comunicării cu învinuitul nu poate fi imputată autorităților italiene, fiind cauzată de conduita reclamantului, care a ... Click pentru abonare
47.
Domnul Zana a susținut că absența sa de la ... Vezi mai mult
Domnul Zana a susținut că absența sa de la judecata din fața Curții l-a împiedicat să se apere efectiv. Dacă ... Click pentru abonare
48.
Nici nu este contestat faptul că articolul 6 din ... Vezi mai mult
Nici nu este contestat faptul că articolul 6 din Convenția europeană garantează dreptul unui acuzat de a participa efectiv la ... Click pentru abonare
49.
O procedură care se desfăşoară în absenţa acuzatului nu ... Vezi mai mult
O procedură care se desfăşoară în absenţa acuzatului nu este în principiu incompatibilă cu Convenţia dacă persoana în cauză poate ... Click pentru abonare
50.
Reclamantul nu poate pretinde că autoritățile i-au făcut imposibilă ... Vezi mai mult
Reclamantul nu poate pretinde că autoritățile i-au făcut imposibilă prezentarea unui memoriu. Întrucât a renunțat în mod deliberat la dreptul ... Click pentru abonare
51.
Asemenea Comisiei, Curtea constată că reclamantul aflase indirect că ... Vezi mai mult
Asemenea Comisiei, Curtea constată că reclamantul aflase indirect că împotriva sa fusese demarată o procedură penală. A aduce la cunoștință ... Click pentru abonare
52.
Curtea subliniază în primul rând că domnul F.C.B., care ... Vezi mai mult
Curtea subliniază în primul rând că domnul F.C.B., care nu a fost prezent la ședința în fața Curții de Apel ... Click pentru abonare
53.
Reclamantul nu era de origine italiană și nu avea ... Vezi mai mult
Reclamantul nu era de origine italiană și nu avea reședința în Italia. El a informat fără echivoc autoritățile judiciare italiene ... Click pentru abonare
54.
Deși acest lucru nu este menționat în mod expres ... Vezi mai mult
Deși acest lucru nu este menționat în mod expres în paragraful 1 al articolului 6, obiectul și scopul articolului arată ... Click pentru abonare
55.
Pentru a se stabili, în speță, dacă continuarea procesului ... Vezi mai mult
Pentru a se stabili, în speță, dacă continuarea procesului în lipsa acuzaților (deși nu au fost excluși) a încălcat dreptul ... Click pentru abonare