Art. 463. Calea de atac

Sentinţa prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de revizuire, după rejudecarea cauzei, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea. [art. 407 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Apelul este singura cale de atac care poate fi ... Vezi mai mult
Apelul este singura cale de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârii pronunțate cu privire la cererea de revizuire. [M. ... Click pentru abonare