Art. 462. Soluţiile după rejudecare

(1) Dacă se constată că cererea de revizuire este întemeiată, instanţa anulează hotărârea, în măsura în care a fost admisă revizuirea, sau hotărârile care nu se pot concilia şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 395-399, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Instanţa rejudecă cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au formulat cerere de revizuire, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să le poată crea acestora o situaţie mai grea.
(3) Instanţa ia măsuri pentru restabilirea situaţiei anterioare, dispunând, dacă este cazul, restituirea amenzii plătite şi a bunurilor confiscate, a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era ţinut să le suporte sau alte asemenea măsuri.
(4) Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge şi dispune obligarea revizuientului la plata cheltuielilor judiciare către stat, precum şi reluarea executării pedepsei, în cazul în care aceasta a fost suspendată. [art. 406 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Regula instituită de art. 464 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Regula instituită de art. 464 din Codul de procedură penală – potrivit căreia, în cazul respingerii cererii de revizuire ca ... Click pentru abonare
2.
În analiza constituționalității dispozițiilor art. 406 alin. 4 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În analiza constituționalității dispozițiilor art. 406 alin. 4 C.proc.pen. din 1968, Curtea respingând excepția de neconstituționalitate, a reținut că existenţa ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În cazul revizuirii, contestației în anulare, precum și în ... Vezi mai mult
În cazul revizuirii, contestației în anulare, precum și în cazul recursului în casație, termenul scurs între momentul rămânerii definitive a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
În cauză, Parchetul a formulat cerere de revizuire, întemeiată ... Vezi mai mult
În cauză, Parchetul a formulat cerere de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 453 lit. e) C.proc.pen. (când două sau mai ... Click pentru abonare
5.
Față de dispozițiile legale care reglementează prescripția răspunderii penale, ... Vezi mai mult
Față de dispozițiile legale care reglementează prescripția răspunderii penale, calculul termenului de prescripție specială a răspunderii penale a început să ... Click pentru abonare