Art. 459. Admiterea în principiu

(1) La primirea cererii de revizuire, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire, preşedintele dispunând ataşarea dosarului cauzei.
(2) Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.
(3) Instanţa examinează dacă:
a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455;
b) cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) şi (3);
c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale;
d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de revizuire care a fost judecată definitiv;
e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea;
f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. (4).
(4) În cazul în care instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de revizuire.
(5) În cazul în care instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), dispune prin sentinţă respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă.
(6) Când cererea de revizuire a fost făcută pentru un condamnat decedat sau când condamnatul care a făcut cererea ori în favoarea căruia s-a făcut revizuirea a decedat după introducerea cererii, prin excepţie de la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f), procedura de revizuire îşi va urma cursul, iar în cazul rejudecării cauzei, după admiterea în principiu, instanţa va hotărî potrivit dispoziţiilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă. Sentinţa prin care este respinsă cererea de revizuire, după analiza admisibilităţii în principiu, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea. [art. 402-403 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Spre deosebire de prevederile art. 453 alin. (1) lit. ... Vezi mai mult
Spre deosebire de prevederile art. 453 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare
2.
Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ... Vezi mai mult
Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (3) lit. e) din Codul de procedură penală, autorul ... Click pentru abonare
3.
Cât priveşte susţinerile potrivit cărora normele procesual penale cuprinse ... Vezi mai mult
Cât priveşte susţinerile potrivit cărora normele procesual penale cuprinse în art. 459 alin. (3) lit. e) nu au caracter echitabil ... Click pentru abonare
4.
Curtea constată că motivele formulate de autor nu sunt, ... Vezi mai mult
Curtea constată că motivele formulate de autor nu sunt, în fapt, o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci privesc probleme ce ... Click pentru abonare
5.
Curtea Constituțională a apreciat că desfășurarea etapei admisibilității în ... Vezi mai mult
Curtea Constituțională a apreciat că desfășurarea etapei admisibilității în principiu în cameră de consiliu nu este contrară exigențelor constituționale. Astfel, ... Click pentru abonare
6.
Atâta vreme cât admisibilitatea în principiu a cererii de ... Vezi mai mult
Atâta vreme cât admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se soluţionează cu participarea procurorului, din perspectiva contradictorialităţii, ca element ... Click pentru abonare
7.
Instanţa învestită cu soluţionarea cererilor de amânare ori întrerupere ... Vezi mai mult
Instanţa învestită cu soluţionarea cererilor de amânare ori întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, de revizuire şi ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
Ulterior dezbaterilor, prima instanţă a efectuat verificări proprii în ... Vezi mai mult
Ulterior dezbaterilor, prima instanţă a efectuat verificări proprii în sistemul ECRIS şi a identificat două dosare care au avut ca ... Click pentru abonare
9.
În cazul în care apelantul revizuent îşi retrage cererea ... Vezi mai mult
În cazul în care apelantul revizuent îşi retrage cererea de revizuire, instanţa de apel – învestită cu judecarea apelului împotriva ... Click pentru abonare
10.
În cazul în care prima instanţă a respins cererea ... Vezi mai mult
În cazul în care prima instanţă a respins cererea de revizuire, ca nefondată, omiţând să parcurgă etapa admiterii în principiu ... Click pentru abonare
11.
În cauză faptele sau împrejurările noi dovedesc netemeinicia hotărârii ... Vezi mai mult
În cauză faptele sau împrejurările noi dovedesc netemeinicia hotărârii de condamnare, respectiv declarațiile martorului din datele de 11 noiembrie 2014 ... Click pentru abonare
12.
Respingerea revizuirii ca inadmisibilă în cazul în care nu ... Vezi mai mult
Respingerea revizuirii ca inadmisibilă în cazul în care nu se regăsesc motivele prevăzute expres de art. 453 C.proc.pen. nu constituie ... Click pentru abonare
13.
Dând eficienţă principiilor legalităţii căilor de atac şi liberului ... Vezi mai mult
Dând eficienţă principiilor legalităţii căilor de atac şi liberului acces la justiţie, reglementate de dispoziţiile art. 129 şi art. 21 ... Click pentru abonare
14.
Potrivit art. 459 alin. (7) C.proc.pen. încheierea prin care ... Vezi mai mult
Potrivit art. 459 alin. (7) C.proc.pen. încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă. Sentinţa prin ... Click pentru abonare