Art. 457. Termenul de introducere a cererii

(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după moartea condamnatului, cu excepţia cazului prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. f), când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de un an de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui faţă de care s-a încetat procesul penal se poate face în termen de 3 luni, care curge:
a) în cazurile prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. a)-d), când nu sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de la data când aceasta a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora;
b) în cazurile prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. a)-d), dacă sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când hotărârea a fost cunoscută de persoana care face cererea, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale;
c) în cazul prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. e), de la data când hotărârile ce nu se conciliază au fost cunoscute de persoana care face cererea.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul când procurorul se sesizează din oficiu.
(4) Revizuirea în defavoarea inculpatului nu se poate face când a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. [art. 398, art. 4082 alin. 4 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că formularea, în mod condiţionat, a ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că formularea, în mod condiţionat, a cererii de revizuire a hotărârilor judecătoreşti definitive, în cazul prevăzut la ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că este necesară extinderea controlului de constituţionalitate ... Vezi mai mult
Curtea constată că este necesară extinderea controlului de constituţionalitate asupra dispoziţiilor art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Art. 457 alin. (2) C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 457 alin. (2) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(2) ... Click pentru abonare
4.
Nu este inadmisibilă cererea de revizuire formulată după rămânerea ... Vezi mai mult
Nu este inadmisibilă cererea de revizuire formulată după rămânerea definitivă a hotărârii CtEDO și înainte de publicarea în Monitorul Oficial. ... Click pentru abonare