Art. 454. Dovedirea unor cazuri de revizuire

(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane.
(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă. [art. 395 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea apreciază că nu poate fi reţinută critica autoarei ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că nu poate fi reţinută critica autoarei excepţiei, potrivit căreia fixarea anumitor limite în dovedirea unor cazuri de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
În situația în care este incident art. 16 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În situația în care este incident art. 16 C.proc.pen., și astfel, mărturia mincinoasă nu poate fi dovedită prin hotărârea judecătorească, ... Click pentru abonare
3.
În cazul invocării art. 453 alin. 1 lit. f) ... Vezi mai mult
În cazul invocării art. 453 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., cererea de revizuire poate fi formulată doar de partea care ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea constată că și dacă au existat contradicții între ... Vezi mai mult
Curtea constată că și dacă au existat contradicții între declarațiile date în cursul urmăririi penale față de cele date în ... Click pentru abonare
5.
Rudele apropiate ale condamnatului, cum este sora acestuia, pot ... Vezi mai mult
Rudele apropiate ale condamnatului, cum este sora acestuia, pot cere revizuirea, chiar și după moartea condamnatului, însă calitatea de substituit ... Click pentru abonare