Art. 453. Cazurile de revizuire

(1) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când:
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză;
b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată;
c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;
d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;
e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia;
f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.
(2) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale definitive, exclusiv cu privire la latura civilă, poate fi cerută numai în faţa instanţei civile, potrivit Codului de procedură civilă.
(3) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi invocat ca motiv de revizuire numai în favoarea persoanei condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.
(4) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de încetare a procesului penal, iar cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi f) constituie motive de revizuire dacă au dus la pronunţarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.
(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii. [art. 394, art. 4082 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală – care nu permit admiterea în principiu a ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. ... Vezi mai mult
Curtea reţine că dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluţionarea ... Click pentru abonare
3.
Dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală – care nu permit admiterea în principiu a ... Click pentru abonare
4.
Chestiunea de drept procesul penal invocată, respectiv aceea dacă ... Vezi mai mult
Chestiunea de drept procesul penal invocată, respectiv aceea dacă sfera sintagmei „fapte sau împrejurări noi” din cuprinsul art. 453 alin. ... Click pentru abonare
5.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de ... Click pentru abonare
6.
Curtea observă că autorul excepţiei pune însă în discuţie ... Vezi mai mult
Curtea observă că autorul excepţiei pune însă în discuţie o ipoteză distinctă de cea reglementată de prevederile art. 453 alin. ... Click pentru abonare
7.
Curtea a reţinut că activitatea desfăşurată în ciclul ordinar ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că activitatea desfăşurată în ciclul ordinar al procesului penal – dacă a fost legală şi temeinică – ... Click pentru abonare
8.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul ... Click pentru abonare
9.
Curtea constată că nu poate fi reţinută critica autoarei ... Vezi mai mult
Curtea constată că nu poate fi reţinută critica autoarei excepţiei, potrivit căreia soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 453 alin. ... Click pentru abonare
10.
În interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală, o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
11.
Curtea constată că procurorul, autor al excepţiei, nu formulează ... Vezi mai mult
Curtea constată că procurorul, autor al excepţiei, nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită completarea dispoziţiilor de lege ... Click pentru abonare
12.
Curtea constată că soluţia legislativă potrivit căreia cazul prevăzut ... Vezi mai mult
Curtea constată că soluţia legislativă potrivit căreia cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură ... Click pentru abonare
13.
Curtea observă că, în dezacord cu jurisprudenţa instanţei de ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în dezacord cu jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional şi cu considerentele reţinute în paragraful anterior, potrivit noilor ... Click pentru abonare
14.
Efectele unei decizii de admitere pronunţate de instanţa de ... Vezi mai mult
Efectele unei decizii de admitere pronunţate de instanţa de contencios constituţional se întind inter partes numai ex nunc, deoarece revizuirea ... Click pentru abonare
15.
Hotărârile definitive în care persoana condamnată nu este autorul ... Vezi mai mult
Hotărârile definitive în care persoana condamnată nu este autorul infracţiunii, o altă persoană utilizând în mod fraudulos identitatea celui condamnat, ... Click pentru abonare
16.
Soluţia legislativă cu privire la dreptul persoanelor prevăzute de ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cu privire la dreptul persoanelor prevăzute de lege de a exercita calea de atac a revizuirii nu intră ... Click pentru abonare
17.
Cererea de revizuire care se întemeiază pe alte motive ... Vezi mai mult
Cererea de revizuire care se întemeiază pe alte motive decât cazurile prevăzute de art. 394 din Codul de procedură penală ... Click pentru abonare

Doctrină

18.
Art. 453 alin. (3) și (4) C.proc.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 453 alin. (3) și (4) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege ... Click pentru abonare
19.
Nu este considerată faptă sau împrejurare nouă: cererea de ... Vezi mai mult
Nu este considerată faptă sau împrejurare nouă: cererea de administrare a unor probe suplimentare sau de readministrare a lor pentru ... Click pentru abonare
20.
Caracterul inconciliabil vizează de regulă situația de fapt. De ... Vezi mai mult
Caracterul inconciliabil vizează de regulă situația de fapt. De pildă, aceeași faptă, dar făptuitori diferiți ori același făptuitor însă fapte ... Click pentru abonare
21.
Instanțele de judecată sunt obligate să aibă în vedere ... Vezi mai mult
Instanțele de judecată sunt obligate să aibă în vedere deciziile Curții Constituționale publicate în Monitorul Oficial înainte de rămânerea definitivă ... Click pentru abonare
22.
Revizuirea întemeiată pe declararea neconstituțională a unei prevederi pe ... Vezi mai mult
Revizuirea întemeiată pe declararea neconstituțională a unei prevederi pe care s-a întemeiat hotărârea pronunțată în cauză trebuie să urmeze procedura ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

23.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că în mod corect instanța de fond a respins ca inadmisibilă cererea ... Click pentru abonare
24.
Legea nr. 302/2004, republicată, reglementează posibilitatea exercitării căii extraordinare ... Vezi mai mult
Legea nr. 302/2004, republicată, reglementează posibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a revizuirii exclusiv în procedura extrădării active, conform art. ... Click pentru abonare
25.
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile ... Vezi mai mult
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală ... Click pentru abonare
26.
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal prin care s-a confirmat legalitatea desfășurării procedurii de achiziție ce face ... Click pentru abonare
27.
Cazul de revizuire prevăzut în art. 453 alin. (1) ... Vezi mai mult
Cazul de revizuire prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. este incident numai în ipoteza în care Curtea ... Click pentru abonare
28.
Cazul de revizuire prevăzut în art. 453 alin. (1) ... Vezi mai mult
Cazul de revizuire prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. presupune invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în cauza soluţionată ... Click pentru abonare
29.
În cazul admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ... Vezi mai mult
În cazul admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor privind hotărârile supuse recursului în casaţie, cererea de revizuire formulată în ... Click pentru abonare
30.
În conformitate cu art. 458 C.proc.pen., în ipoteza revizuirii ... Vezi mai mult
În conformitate cu art. 458 C.proc.pen., în ipoteza revizuirii întemeiate pe prevederile art. 453 alin. (1) lit. e) C.proc.pen. privind ... Click pentru abonare
31.
Revizuentul condamnat A. a solicitat revizuirea, invocând în esenţă ... Vezi mai mult
Revizuentul condamnat A. a solicitat revizuirea, invocând în esenţă greşita reţinere a situaţiei de fapt şi a vinovăţiei sale, criticând ... Click pentru abonare
32.
Hotărârile sunt inconciliabile când, datorită datelor şi dispoziţiilor pe ... Vezi mai mult
Hotărârile sunt inconciliabile când, datorită datelor şi dispoziţiilor pe care le conţin se exclud reciproc, inconciliabilitatea hotărârilor trebuind să privească ... Click pentru abonare
33.
Denaturarea adevărului poate constitui motiv de revizuire şi atunci ... Vezi mai mult
Denaturarea adevărului poate constitui motiv de revizuire şi atunci când fapta a fost săvârşită fără vinovăţie şi, ca atare, nu ... Click pentru abonare
34.
Împrejurările invocate (faptul că V.l. avea calitatea de simplu ... Vezi mai mult
Împrejurările invocate (faptul că V.l. avea calitatea de simplu detectiv şi nu avea putere de decizie, chestiuni dovedite cu organigrama ... Click pentru abonare
35.
Susţinerile revizuentului potrivit cărora sentinţa penală nr. 35/F/2015 a ... Vezi mai mult
Susţinerile revizuentului potrivit cărora sentinţa penală nr. 35/F/2015 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în fond în cauza care îl ... Click pentru abonare
36.
Legea se referă la situații de fapt noi, în ... Vezi mai mult
Legea se referă la situații de fapt noi, în sensul că din diverse motive, acestea au rămas necunoscute instanței de ... Click pentru abonare
37.
Potrivit cazului de revizuire prevăzut la art. 386 alin. ... Vezi mai mult
Potrivit cazului de revizuire prevăzut la art. 386 alin. (1) lit. e) C.proc.pen. acesta vizează hotărâri definitive ale instanțelor penale ... Click pentru abonare
38.
Revizuirea unei hotărâri judecătorești implică, în acest caz, îndeplinirea ... Vezi mai mult
Revizuirea unei hotărâri judecătorești implică, în acest caz, îndeplinirea cumulativă a trei condiții: condamnarea disciplinară a unui magistrat, sancționarea disciplinară ... Click pentru abonare
39.
Condamnarea unora dintre martori pentru săvârșirea infracţiunii de mărturie ... Vezi mai mult
Condamnarea unora dintre martori pentru săvârșirea infracţiunii de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere nu constituie motiv ... Click pentru abonare
40.
Faptele sau împrejurările la care se raportează textul alin. ... Vezi mai mult
Faptele sau împrejurările la care se raportează textul alin. (1) al art. 394 lit. a) C.proc.pen., se referă la cele ... Click pentru abonare
41.
Deosebirea care atrage motivul de inconciabilitate nu constă în ... Vezi mai mult
Deosebirea care atrage motivul de inconciabilitate nu constă în orice diferență a modului de soluționare a cauzelor, ci hotărârile trebuie ... Click pentru abonare
42.
Revizuirea poate fi cerută când un martor a săvârșit ... Vezi mai mult
Revizuirea poate fi cerută când un martor a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere. ... Click pentru abonare
43.
În speță, este adevărat că trei martori au fost ... Vezi mai mult
În speță, este adevărat că trei martori au fost condamnați pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă în cauza a cărei ... Click pentru abonare
44.
Pe cale revizuirii nu se poate ajunge la o ... Vezi mai mult
Pe cale revizuirii nu se poate ajunge la o apreciere nouă (reinterpretare) a probatoriului administrat în cauză sau la administrarea ... Click pentru abonare
45.
Dacă în cererea de revizuire condamnatul invocă faptul că ... Vezi mai mult
Dacă în cererea de revizuire condamnatul invocă faptul că pentru infracțiunea pentru care a fost condamnat definitiv au fost trimise ... Click pentru abonare
46.
În cazul unei condamnări, prin cererea de revizuire întemeiată ... Vezi mai mult
În cazul unei condamnări, prin cererea de revizuire întemeiată pe descoperirea de fapte sau împrejurări noi trebuie să se urmărească ... Click pentru abonare
47.
Noi trebuie să fie faptele sau împrejurările de natură ... Vezi mai mult
Noi trebuie să fie faptele sau împrejurările de natură a stabili existența unei erori judiciare și a conduce la o ... Click pentru abonare
48.
Pentru a justifica cererea de revizuire, prin faptele sau ... Vezi mai mult
Pentru a justifica cererea de revizuire, prin faptele sau împrejurările noi, necunoscute de instanță, trebuie să se poată dovedi netemeinicia ... Click pentru abonare
49.
Prin intermediul revizuirii este inadmisibil să se suplimenteze probațiunea ... Vezi mai mult
Prin intermediul revizuirii este inadmisibil să se suplimenteze probațiunea prin mijloace de probă pentru fapte stabilite anterior. [Trib. Suprem, decizia ... Click pentru abonare
50.
Revizuirea nu poate avea ca temei nicio faptă care, ... Vezi mai mult
Revizuirea nu poate avea ca temei nicio faptă care, deși nu a fost invocată în fața instanței de fond de ... Click pentru abonare