Art. 452. Hotărârile supuse revizuirii

(1) Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă.
(2) Când o hotărâre priveşte mai multe infracţiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre făptuitori. [art. 393 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că revizuirea priveşte numai hotărârile judecătoreşti ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că revizuirea priveşte numai hotărârile judecătoreşti definitive care conţin o rezolvare a fondului cauzei, deoarece prin revizuire ... Click pentru abonare
2.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată prin care se solicită ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni ... Click pentru abonare
3.
În interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală, o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
4.
Revizuirea constituie o cale extraordinară de atac care poate ... Vezi mai mult
Revizuirea constituie o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele penale, având ... Click pentru abonare
5.
Cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, ... Vezi mai mult
Cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Revizuirea hotărârilor judecătorești penale definitive, exclusiv pe latura civilă, ... Vezi mai mult
Revizuirea hotărârilor judecătorești penale definitive, exclusiv pe latura civilă, poate fi solicitată doar în fața instanței civile, potrivit Codului de ... Click pentru abonare
7.
Dacă instanța civilă sesizată cu o cerere de revizuire ... Vezi mai mult
Dacă instanța civilă sesizată cu o cerere de revizuire a laturii civile a unei hotărâri penale și constată că revizuirea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
Sunt hotărâri prin care se rezolvă fondul cauzei acelea ... Vezi mai mult
Sunt hotărâri prin care se rezolvă fondul cauzei acelea prin care instanţa se pronunţă asupra raportului juridic de drept substanţial ... Click pentru abonare
9.
Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 144 alin. (3) ... Vezi mai mult
Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 144 alin. (3) raportat la art. 133 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, rezultă ... Click pentru abonare
10.
Din coroborarea dispoziţiilor art. 453 (cazurile de revizuire), art. ... Vezi mai mult
Din coroborarea dispoziţiilor art. 453 (cazurile de revizuire), art. 455 (persoanele care pot cere revizuire), art. 459 (admiterea în principiu) ... Click pentru abonare
11.
Potrivit art. 453 alin. (2) C.proc.pen., revizuirea hotărârilor judecătoreşti ... Vezi mai mult
Potrivit art. 453 alin. (2) C.proc.pen., revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale definitive exclusiv cu privire la latura civilă poate fi cerută ... Click pentru abonare
12.
În raport cu soluţiile ce pot fi pronunţate în ... Vezi mai mult
În raport cu soluţiile ce pot fi pronunţate în temeiul art. 341 alin. (6) lit. a) C.proc.pen. de judecătorul care ... Click pentru abonare
13.
Conform art. 513 alin. (3) şi (4) C.proc.civ., în ... Vezi mai mult
Conform art. 513 alin. (3) şi (4) C.proc.civ., în cadrul procedurii de judecată a cererii de revizuire, dezbaterile sunt limitate ... Click pentru abonare
14.
Din economia dispozițiilor Codului de procedură penală din 1968 ... Vezi mai mult
Din economia dispozițiilor Codului de procedură penală din 1968 rezultă caracterul revizuirii de cale extraordinară de atac, prin folosirea căreia ... Click pentru abonare