Art. 449. Desfiinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei

(1) În caz de admitere a recursului în casaţie, hotărârea atacată se casează în limitele prevăzute la art. 442 şi 443.
(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluţionare a cauzei.
(3) Decizia instanţei de recurs în casaţie trebuie să cuprindă, în partea introductivă, menţiunile prevăzute la art. 402, iar în expunere, temeiurile de drept care au dus la respingerea sau admiterea recursului în casaţie. Dispozitivul trebuie să cuprindă soluţia pronunţată de instanţa de recurs în casaţie, data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.
(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să îşi reia cursul. [art. 38517 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
În cazul unui concurs de infracțiuni, dacă instanța de ... Vezi mai mult
În cazul unui concurs de infracțiuni, dacă instanța de apel a reținut circumstanțe atenuante, stabilirea unei pedepse inferioare minimului special ... Click pentru abonare