Art. 448. Soluţiile la judecata recursului în casaţie

(1) Instanţa, judecând recursul în casaţie, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge recursul în casaţie, menţinând hotărârea atacată, dacă recursul în casaţie este nefondat;
2. admite recursul în casaţie, casând hotărârea atacată, şi:
a) îl achită pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal ori înlătură greşita aplicare a legii;
b) dispune rejudecarea de către instanţa de apel ori de către instanţa competentă material sau după calitatea persoanei, dacă sunt incidente celelalte cazuri de casare prevăzute la art. 438.
(2) Dacă recursul în casaţie vizează greşita soluţionare a laturii civile, instanţa, după admiterea recursului, înlătură nelegalitatea constatată sau dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată, în condiţiile alin. (1) pct. 2 lit. b).
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a) instanţa de recurs în casaţie desfiinţează şi hotărârea primei instanţe, dacă se constată aceleaşi încălcări de lege ca în decizia recurată.
(4) În cazul în care condamnatul se găseşte în cursul executării pedepsei, instanţa, admiţând recursul în casaţie şi pronunţând casarea cu trimitere, dispune asupra stării de libertate a acestuia, putând lua o măsură preventivă. [art. 38515– 38516 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Încheierea prin care se admite cererea de recurs în ... Vezi mai mult
Încheierea prin care se admite cererea de recurs în casație nu este definitivă. Astfel, chiar dacă completul format dintr-un singur ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Înalta Curte constată că recursul în casaţie declarat de ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată că recursul în casaţie declarat de Parchet este inadmisibil. Soluţiile pronunţate ca urmare a aplicării procedurii privind ... Click pentru abonare
3.
Legea nu permite respingerea, ca inadmisibil, a recursului în ... Vezi mai mult
Legea nu permite respingerea, ca inadmisibil, a recursului în casare, admisibilitatea în principiu fiind o etapă premergătoare judecării recursului în ... Click pentru abonare