Art. 447. Verificarea legalităţii hotărârii

Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cazurilor de recurs în casaţie invocate prin cerere de procuror sau de părţi, verificând exclusiv legalitatea hotărârii atacate. [art. 38514 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Există un singur caz de casare care are în ... Vezi mai mult
Există un singur caz de casare care are în vedere un viciu de procedură și anume art. 438 alin. 1 ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Completul învestit cu soluționarea recursului în casație poate sesiza ... Vezi mai mult
Completul învestit cu soluționarea recursului în casație poate sesiza completul specializat în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor ... Click pentru abonare