Art. 446. Judecarea recursului în casaţie

(1) Preşedintele completului dă cuvântul recurentului, apoi intimatului şi procurorului. Dacă între recursurile în casaţie declarate se află şi recursul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
(2) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. [art. 38513 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Prin concluziile orale nu pot fi invocate alte motive ... Vezi mai mult
Prin concluziile orale nu pot fi invocate alte motive de recurs decât cele pentru care cererea de recurs a fost ... Click pentru abonare