Art. 446. Intrarea în vigoare

(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia dispoziţiilor alin. (2) şi alin. (3), care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.
(2) Legea nr. 301/2004 – Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.
(3) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul ... Click pentru abonare
2.
Dispoziţiile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal contravin, potrivit autorilor excepţiei, prevederilor constituţionale ale art. ... Click pentru abonare