Art. 445. Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte. [art. 361 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023