Art. 445. Prezenţa părţilor şi a procurorului

(1) Judecarea recursului în casaţie admis în principiu se face cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 90 şi art. 93 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
(2) Participarea procurorului la judecarea recursului în casaţie este obligatorie. [art. 38511 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Lipsa procurorului este sancționată cu nulitatea absolută, sancțiune ce ... Vezi mai mult
Lipsa procurorului este sancționată cu nulitatea absolută, sancțiune ce poate fi invocată în oricând. [M. Udroiu (coord.), Codul de procedură ... Click pentru abonare