Art. 442. Efectul devolutiv şi limitele sale

(1) Instanţa judecă recursul în casaţie numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de recurs în casaţie şi numai în raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces.
(2) Instanţa de recurs în casaţie examinează cauza numai în limitele motivelor de casare prevăzute la art. 438, invocate în cererea de recurs în casaţie. [art. 3856 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Admiterea în principiu a cererii de recurs conduce la ... Vezi mai mult
Admiterea în principiu a cererii de recurs conduce la învestirea instanței cu soluționarea recursului în casație, în limitele efectului devolutiv ... Click pentru abonare