Art. 441. Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi

(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, jefuieşte sau, cu încălcarea dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare, distruge, îşi însuşeşte sau rechiziţionează bunuri ale părţii inamice, aflate sub puterea părţii căreia îi aparţine făptuitorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în justiţie drepturile şi acţiunile tuturor resortisanţilor părţii inamice sau ale unei părţi importante a acestora se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. [art. 359-360 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În cadrul incriminării infracţiunilor de război contra proprietăţii şi ... Vezi mai mult
În cadrul incriminării infracţiunilor de război contra proprietăţii şi altor drepturi au fost integrate prevederile art. 8 par. 2 lit. ... Click pentru abonare