Art. 439. Infracţiuni contra umanităţii

(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de către dreptul internaţional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii;
g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informaţii au fost solicitate;
i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în cadrul unui regim instituţionalizat de oprimare sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenţia de a menţine acest regim.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 439 ... Vezi mai mult
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 439 alin. (1) lit. j) din Codul penal, Curtea reţine că norma ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Totalitarismul comunist a avut, fără distincție, o esență criminală. ... Vezi mai mult
Totalitarismul comunist a avut, fără distincție, o esență criminală. Judecătorilor cazului Gheorghe Ursu le-au lipsit lecturile necesare care le-ar fi ... Click pentru abonare
3.
Referitor la infracțiunile contra umanității, textul propus reia, într-o ... Vezi mai mult
Referitor la infracțiunile contra umanității, textul propus reia, într-o formă adaptată, prevederile art. 7 din Statutul Curții Penale Internaționale, valorificând, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1968, ... Vezi mai mult
Legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1968, în reglementarea existentă în intervalul de timp cuprins între modificările aduse ... Click pentru abonare
5.
Infracțiunea prevăzută de art. 358 din Codul penal din ... Vezi mai mult
Infracțiunea prevăzută de art. 358 din Codul penal din 1968 constă în supunerea la tratamente neomenoase a răniților ori bolnavilor, ... Click pentru abonare
6.
Prin supunerea la tratamente neomenoase se înțelege silirea persoanei ... Vezi mai mult
Prin supunerea la tratamente neomenoase se înțelege silirea persoanei (victimei) să suporte anumite condiții de hrană, locuință, îmbrăcăminte, igienă, asistență ... Click pentru abonare
7.
Noțiunea de tratamente inumane a fost definită de Curtea ... Vezi mai mult
Noțiunea de tratamente inumane a fost definită de Curtea Europeană pentru prima dată în cauza Irlanda c/Rouyaume-Uni, din anul 1978, ... Click pentru abonare
8.
În doctrină (V. Dongoroz ș.a. în „Explicațiile teoretice ale ... Vezi mai mult
În doctrină (V. Dongoroz ș.a. în „Explicațiile teoretice ale Codului penal român”, ediția a II-a, 2003) se reține că infracțiunea ... Click pentru abonare
9.
Noțiunea de adversar din dreptul intern trebuie interpretată în ... Vezi mai mult
Noțiunea de adversar din dreptul intern trebuie interpretată în concordanță cu textul Convențiilor de la Geneva din 1949, însemnând persoane ... Click pentru abonare
10.
Înalta Curte, în acord cu prima instanță, reține că ... Vezi mai mult
Înalta Curte, în acord cu prima instanță, reține că victima H nu a fost un opozant al regimului comunist și ... Click pentru abonare
11.
Din evoluția reglementărilor privind infracțiunile contra umanității, anterior expuse, ... Vezi mai mult
Din evoluția reglementărilor privind infracțiunile contra umanității, anterior expuse, rezultă o continuitate a incriminării faptelor pentru care inculpații D , ... Click pentru abonare
12.
În perioada în care inculpatul R a condus Colonia ... Vezi mai mult
În perioada în care inculpatul R a condus Colonia de muncă Periprava fie ca locțiitor al comandatului (1958-1960), fie în ... Click pentru abonare
13.
În perioada 1 iulie 1956 – 13 aprilie 1963, ... Vezi mai mult
În perioada 1 iulie 1956 – 13 aprilie 1963, inculpatul (S), în calitate de comandant al Penitenciarului Râmnicu-Sărat, conform unei ... Click pentru abonare
14.
Pornind de la definiția dată de Curtea Europeană a ... Vezi mai mult
Pornind de la definiția dată de Curtea Europeană a „tratamentelor inumane” Înalta Curte reține că în cauză, față de momentul ... Click pentru abonare