Art. 436. Declararea recursului în casaţie

(1) Pot formula cerere de recurs în casaţie:
a) procurorul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei ori încetarea procesului penal;
c) partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă.
(2) Abrogat(ă).
(3) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de recurs, părţile şi procurorul îşi pot retrage recursul în casaţie declarat. Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deţinere. Declaraţia de retragere se poate face fie la instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de recurs.
(4) Reprezentanţii legali pot retrage recursul în casaţie cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor prevăzute de legea civilă. Inculpatul minor nu poate retrage recursul în casaţie declarat personal sau de reprezentantul său legal.
(5) Recursul în casaţie declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.
(6) Decizia instanţei de apel prin care a fost respins apelul nu poate fi atacată cu recurs în casaţie de persoanele care nu au exercitat calea de atac a apelului ori când apelul acestora a fost retras. [art. 3852, art. 3854 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că, prin decizia nr. 462 din 17 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, prin decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 a constatat că dispoziţiile din Codul de procedură civilă ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Deși poate fi supusă recursului în casație și latura ... Vezi mai mult
Deși poate fi supusă recursului în casație și latura civilă a procesului penal, cazurile de casare evidențiază că acestea se ... Click pentru abonare
3.
Inculpatul achitat nu poate declara recurs în casație dacă ... Vezi mai mult
Inculpatul achitat nu poate declara recurs în casație dacă invocă schimbarea temeiului de achitare. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, ... Click pentru abonare
4.
Procurorul sau partea care nu a declarat apel sau ... Vezi mai mult
Procurorul sau partea care nu a declarat apel sau l-a retras poate declara recurs în casație împotriva hotărârii de fond ... Click pentru abonare
5.
Inculpatul achitat va putea declara recurs în casație în ... Vezi mai mult
Inculpatul achitat va putea declara recurs în casație în considerarea cazului prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 1 C.proc.pen. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Partea civilă poate exercita recurs în casaţie referitor la ... Vezi mai mult
Partea civilă poate exercita recurs în casaţie referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a ... Click pentru abonare