Art. 430. Infracţiuni privitoare la aeronave militare

Dispoziţiile art. 424-426, 428 şi 429 se aplică în mod corespunzător şi în cazul aeronavelor militare. [art. 347 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023