Art. 429. Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 421-425, art. 427 şi art. 428 alin. (1) se pedepseşte. [art. 346 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023