Art. 4251. Declararea și soluționarea contestației

(1) Calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel.
(2) Pot face contestaţie procurorul şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum şi persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru celelalte persoane, dispoziţiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
(3) Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare, dispoziţiile art. 415 aplicându-se în mod corespunzător.
(4) La soluţionarea contestaţiei, dispoziţiile art. 416 şi art. 418 se aplică în mod corespunzător; în cadrul acestor limite, la soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii privind o măsură preventivă se poate dispune o măsură mai puţin gravă decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul măsurii contestate.
(5) Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau, după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, cu participarea procurorului.
(6) La soluţionarea contestaţiei se citează persoana care a făcut contestaţia, precum şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, dispoziţiile art. 90 şi art. 91 aplicându-se în mod corespunzător.
(7) Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:
1. respingerea contestaţiei, cu menţinerea hotărârii atacate:
a) când contestaţia este tardivă sau inadmisibilă;
b) când contestaţia este nefondată;
2. admiterea contestaţiei şi:
a) desfiinţarea hotărârii atacate şi soluţionarea cauzei;
b) desfiinţarea hotărârii atacate şi dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Critica autorilor vizează faptul că împotriva încheierilor pronunţate conform ... Vezi mai mult
Critica autorilor vizează faptul că împotriva încheierilor pronunţate conform art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu poate ... Click pentru abonare
2.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la pretinsa neconstituţionalitate a ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4251 din Codul de procedură penală, Curtea reţine că ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că, în esenţă, autorul excepţiei este nemulţumit ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în esenţă, autorul excepţiei este nemulţumit de faptul că art. 4251 alin. (4) din Codul de procedură ... Click pentru abonare
4.
Curtea reţine că, în esenţă, autorul excepţiei este nemulţumit ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, în esenţă, autorul excepţiei este nemulţumit de faptul că hotărârea pronunţată în cazul contestaţiei la executare întemeiată ... Click pentru abonare
5.
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4251 ... Vezi mai mult
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4251 alin. (5) din Codul de procedură penală (…) Curtea a reţinut ... Click pentru abonare
6.
În ceea ce priveşte critica art. 4251 alin. (7) ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte critica art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală în sensul ... Click pentru abonare
7.
În cadrul procedurii de revocare a suspendării executării pedepsei ... Vezi mai mult
În cadrul procedurii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzută de art. 583 din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare
8.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 4251 alin. (1) din Codul de procedură ... Click pentru abonare
9.
Procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de ... Vezi mai mult
Procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism poate exercita calea ordinară de atac împotriva ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Contestația poate fi exercitată doar atunci când legea o ... Vezi mai mult
Contestația poate fi exercitată doar atunci când legea o prevede expres. Regulile prevăzute de art. 4251 C.proc.pen. se aplică doar ... Click pentru abonare
11.
Deși art. 341 alin. 9 teza finală C.proc.pen. și ... Vezi mai mult
Deși art. 341 alin. 9 teza finală C.proc.pen. și art. 549 alin. 6 C.proc.pen. prevăd inadmisibilitatea contestației nemotivate în scris, ... Click pentru abonare
12.
Se poate respinge ca inadmisibilă contestația, în materia executării ... Vezi mai mult
Se poate respinge ca inadmisibilă contestația, în materia executării pedepsei, și atunci când contestatorul afirmă că nu a formulat contestație ... Click pentru abonare
13.
Existența unui caz de nulitate absolută ce operează de ... Vezi mai mult
Existența unui caz de nulitate absolută ce operează de la momentul pronunțării hotărârii primei instanțe impune instanței de control judiciar ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Instanţa reţine faptul că în legătură cu modalitatea de ... Vezi mai mult
Instanţa reţine faptul că în legătură cu modalitatea de comunicare a actelor de procedură către persoanele care domiciliază în Regatul ... Click pentru abonare
15.
Singura modalitate prin care se poate constata că judecătorul ... Vezi mai mult
Singura modalitate prin care se poate constata că judecătorul de cameră preliminară a analizat cu maximă diligenţă aspectele învederate este ... Click pentru abonare
16.
Contestaţia exercitată împotriva încheierii prin care prima instanţă se ... Vezi mai mult
Contestaţia exercitată împotriva încheierii prin care prima instanţă se pronunţă cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice este ... Click pentru abonare
17.
În cazul în care o persoană a fost audiată, ... Vezi mai mult
În cazul în care o persoană a fost audiată, ca martor, în faza urmăririi penale in rem, cu respectarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
18.
Înștiințarea contestatoarei privitoare la plicul conținând sentința penală din ... Vezi mai mult
Înștiințarea contestatoarei privitoare la plicul conținând sentința penală din data de 7 martie 2014, pronunțată de Curtea de Apel Galați, ... Click pentru abonare