Art. 421. Soluţiile la judecata în apel

Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge apelul, menţinând hotărârea atacată:
a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil;
b) dacă apelul este nefondat;
2. admite apelul şi:
a) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi pronunţă o nouă hotărâre, procedând potrivit regulilor referitoare la soluţionarea acţiunii penale şi a acţiunii civile la judecata în fond. Instanţa de apel readministrează declaraţiile pe care prima instanţă şi-a întemeiat soluţia de achitare, dispoziţiile art. 374 alin. (7)-(12) şi ale art. 383 alin. (3) şi (4) aplicându-se în mod corespunzător;
b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, invocată de acea parte. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se dispune şi atunci când instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau asupra acţiunii civile ori când există vreunul dintre cazurile de nulitate absolută, cu excepţia cazului de necompetenţă, când se dispune rejudecarea de către instanţa competentă.
(2) Dispoziţiile art. 406 alin. (1), (2) şi (5) sunt aplicabile. [art. 379 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că motivele de neconstituţionalitate reţinute în paragraful ... Vezi mai mult
Curtea constată că motivele de neconstituţionalitate reţinute în paragraful 24 al prezentei decizii, cu privire la dispoziţiile art. I pct. ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că autorii excepţiei critică, în esenţă, faptul ... Vezi mai mult
Curtea reţine că autorii excepţiei critică, în esenţă, faptul că nemotivarea hotărârii judecătoreşti pronunţate de prima instanţă de judecată nu ... Click pentru abonare
3.
Având competenţa de a aprecia diferitele elemente de probă, ... Vezi mai mult
Având competenţa de a aprecia diferitele elemente de probă, în vederea stabilirii vinovăţiei inculpatului, instanţa de apel nu poate pronunţa ... Click pentru abonare
4.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul criticat este neconstituţional în măsura în care se interpretează că ... Click pentru abonare
5.
Curtea reţine că, deşi legiuitorul nu a modificat dispoziţiile ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, deşi legiuitorul nu a modificat dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare
6.
Instanţa de apel, deşi nu este obligată să dispună ... Vezi mai mult
Instanţa de apel, deşi nu este obligată să dispună readministrarea probelor ori administrarea altora noi, are însă obligaţia să se ... Click pentru abonare
7.
Având în vedere că, în speţă, inculpata, autoare a ... Vezi mai mult
Având în vedere că, în speţă, inculpata, autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, nu a fost nelegal citată la judecarea cauzei, ... Click pentru abonare
8.
Curtea apreciază că autorii excepţiei pun în discuţie o ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că autorii excepţiei pun în discuţie o problemă ipotetică, ce nu are legătură cu soluţionarea cauzei, având în ... Click pentru abonare
9.
Obligaţia instanţei de apel de a readministra declaraţiile pe ... Vezi mai mult
Obligaţia instanţei de apel de a readministra declaraţiile pe care prima instanţă şi-a întemeiat soluţia de achitare subzistă indiferent de ... Click pentru abonare
10.
Prin decizia nr. 302 din 4 mai 2017 (M. ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 302 din 4 mai 2017 (M. Of. nr. 566 din 17 iulie 2017), Curtea a admis excepţia ... Click pentru abonare
11.
Constată că a existat un conflict juridic de natură ... Vezi mai mult
Constată că a existat un conflict juridic de natură constituţională între Parlament, pe de o parte, şi Înalta Curte de ... Click pentru abonare
12.
Curtea constată că, în esenţă, autoarea acesteia critică instituirea ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în esenţă, autoarea acesteia critică instituirea unui termen (încheierea procedurii în camera preliminară) până la care se ... Click pentru abonare
13.
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea art. 421 pct. ... Click pentru abonare
14.
În cauză nu s-a făcut dovada existenţei unei jurisprudenţe ... Vezi mai mult
În cauză nu s-a făcut dovada existenţei unei jurisprudenţe divergente cu privire la problema de drept invocată, iar pretinsa practică ... Click pentru abonare
15.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În temeiul ... Click pentru abonare
16.
Instanțele de control judiciar nu pot dispune direct, în ... Vezi mai mult
Instanțele de control judiciar nu pot dispune direct, în căile de atac, contopirea pedepsei aplicate pentru infracțiunea care a făcut ... Click pentru abonare

Doctrină

17.
Art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului ... Click pentru abonare
18.
În cazul în care apelul este declarat exclusiv de ... Vezi mai mult
În cazul în care apelul este declarat exclusiv de procuror împotriva sentinței de achitare, doar cu privire la latura penală, ... Click pentru abonare
19.
În ipoteza incidenţei unui motiv de nulitate absolută prevăzut ... Vezi mai mult
În ipoteza incidenţei unui motiv de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. (1) lit. a) – d) Cod procedură ... Click pentru abonare
20.
În mod cert, decizia CCR nr. 88/2019 nu poate ... Vezi mai mult
În mod cert, decizia CCR nr. 88/2019 nu poate rămâne fără efecte în practică doar pentru motivul că legiuitorul încă ... Click pentru abonare
21.
Faza procesuală a camerei preliminare este una diferită de ... Vezi mai mult
Faza procesuală a camerei preliminare este una diferită de cea de judecată, iar judecătorul de cameră preliminară care o soluționează ... Click pentru abonare
22.
Dispozițiile art. 409 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 409 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. nu iau în considerare că în ce privește latura civilă a unei ... Click pentru abonare
23.
În ipoteza în care procurorul nu exercită din oficiu ... Vezi mai mult
În ipoteza în care procurorul nu exercită din oficiu acțiunea civilă, în cazurile expres prevăzute de lege, acesta poate contesta ... Click pentru abonare
24.
Rejudecarea se poate dispune atunci când prima instanță: a) ... Vezi mai mult
Rejudecarea se poate dispune atunci când prima instanță: a) nu s-a pronunțat cu privire la fondul cauzei, în tot sau ... Click pentru abonare
25.
Chiar dacă instanța de fond a omis să pună ... Vezi mai mult
Chiar dacă instanța de fond a omis să pună în discuția părților reținerea unei cauze de agravare sau atenuare sau ... Click pentru abonare
26.
Trimiterea cauzei spre rejudecare ca urmare a încălcării atât ... Vezi mai mult
Trimiterea cauzei spre rejudecare ca urmare a încălcării atât a dreptului la un proces echitabil, cât și a celui la ... Click pentru abonare
27.
În situația în care unele motive de apel ar ... Vezi mai mult
În situația în care unele motive de apel ar impune trimiterea cauzei spre rejudecare, iar altele rejudecarea cauzei în fond, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

28.
Instanţa a inversat ordinea administrării probelor, pronunţându-se întâi asupra ... Vezi mai mult
Instanţa a inversat ordinea administrării probelor, pronunţându-se întâi asupra probei cu expertiza genetică ( în sensul respingerii ei la 27.01.2023) ... Click pentru abonare
29.
În cauză de față lipseşte analiza cauzei şi, în ... Vezi mai mult
În cauză de față lipseşte analiza cauzei şi, în esenţă, nesoluționarea acesteia într-un procedeu real și efectiv, acela de confruntare ... Click pentru abonare
30.
În prezenta cauză judecătorul fondului, depăşindu-şi limitele învestirii fixate ... Vezi mai mult
În prezenta cauză judecătorul fondului, depăşindu-şi limitele învestirii fixate în hotărârea de trimitere a cauzei spre rejudecare, sub pretextul aplicării ... Click pentru abonare
31.
Curtea reţine că instanţa de apel este una de ... Vezi mai mult
Curtea reţine că instanţa de apel este una de control judiciar şi nu poate proceda direct în calea de atac ... Click pentru abonare
32.
Se impune desființarea în parte a sentinței penale apelate ... Vezi mai mult
Se impune desființarea în parte a sentinței penale apelate și trimiterea cauzei primei instanțe pentru a se pronunţa cu privire ... Click pentru abonare
33.
Curtea constată că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra ... Vezi mai mult
Curtea constată că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra faptelor reţinute în sarcina inculpatului (în sensul art. 421 pct. 2 ... Click pentru abonare
34.
Curtea apreciază că Hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că Hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-282/20, invocată de apelantul-inculpat în justificarea ... Click pentru abonare
35.
Curtea apreciază că nu se poate invoca, faţă de ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că nu se poate invoca, faţă de modificările aduse art. 281 C.proc.pen., prin Legea 201/2023, tardivitatea cererii apelantului-inculpat, ... Click pentru abonare
36.
Deşi judecata în primă instanţă s-a efectuat de către ... Vezi mai mult
Deşi judecata în primă instanţă s-a efectuat de către instanţa competentă material, trimiterea spre rejudecare se impune, faţă de statuările ... Click pentru abonare
37.
Inculpata nu avea calitatea de funcționar public cu atribuții ... Vezi mai mult
Inculpata nu avea calitatea de funcționar public cu atribuții de control în sensul art. art. 13 alin. 1 litera b) ... Click pentru abonare
38.
Potrivit art. 102 alin. 1 lit. b) din Legea ... Vezi mai mult
Potrivit art. 102 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 84/1998, „constituie infracțiune şi se pedepsește cu închisoarea de la ... Click pentru abonare
39.
Motivarea trebuie să fie coerentă, clară și lipsită de ... Vezi mai mult
Motivarea trebuie să fie coerentă, clară și lipsită de ambiguități și de contradicții. Ea trebuie să permită urmărirea unui raționament ... Click pentru abonare
40.
Reanalizând întreg materialul probator administrat în cauză, inclusiv cel ... Vezi mai mult
Reanalizând întreg materialul probator administrat în cauză, inclusiv cel administrat în prezenta cale de atac, în raport de criticile invocate ... Click pentru abonare
41.
În ceea ce priveşte infracţiunile de violare de domiciliu ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte infracţiunile de violare de domiciliu și hărţuire, instanţa de apel constată că deşi în considerente hotărârii, ... Click pentru abonare
42.
Curtea constată că instanţa de fond a citat inculpatul ... Vezi mai mult
Curtea constată că instanţa de fond a citat inculpatul cu mandate de aducere, iar din procesele verbale întocmite de agenţii ... Click pentru abonare
43.
Contrar argumentaţiei primei instanţe, Curtea constată că părţile civile ... Vezi mai mult
Contrar argumentaţiei primei instanţe, Curtea constată că părţile civile apelante au formulat cereri de constituire părţi civile încă din faza ... Click pentru abonare
44.
Curtea, văzând sentinţa penală apelată, observă că deşi prima ... Vezi mai mult
Curtea, văzând sentinţa penală apelată, observă că deşi prima instanţă dispune încetarea procesului penal pornit față de inculpat pentru săvârșirea ... Click pentru abonare
45.
Accesoriile legale, dobânzile şi penalităţile stabilite conform legislaţiei fiscale ... Vezi mai mult
Accesoriile legale, dobânzile şi penalităţile stabilite conform legislaţiei fiscale ce se adaugă la debitul principal se datorează de inculpat către ... Click pentru abonare
46.
Prima instanţă nu a realizat o analiză efectivă a ... Vezi mai mult
Prima instanţă nu a realizat o analiză efectivă a materialului probator, limitându-se la a reda textual anumite aspecte din actul ... Click pentru abonare
47.
Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de partea civilă ... Vezi mai mult
Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de partea civilă a-i fi achitate de către inculpat, constând în onorariul avocatului, Curtea ... Click pentru abonare
48.
În raport de poziţia inculpatului, urmează să constate calea ... Vezi mai mult
În raport de poziţia inculpatului, urmează să constate calea de atac ca inadmisibilă, în condiţiile în care prioritar, instanţa trebuie ... Click pentru abonare
49.
Prima instanță, la singurul termen de judecată care a ... Vezi mai mult
Prima instanță, la singurul termen de judecată care a avut loc în cauză în data de 19.10.2022, nu a pus ... Click pentru abonare
50.
În considerentele hotărârii atacate, prima instanţă, examinând criteriile de ... Vezi mai mult
În considerentele hotărârii atacate, prima instanţă, examinând criteriile de individualizare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 91 şi următoarele Cod ... Click pentru abonare
51.
În speţă nu se susţine în cuprinsul rechizitoriului că ... Vezi mai mult
În speţă nu se susţine în cuprinsul rechizitoriului că s-a realizat o fraudare a bugetului Uniunii Europene prin supraevaluarea celor ... Click pentru abonare
52.
Este incompatibil să judece cauza disjunsă cu privire la ... Vezi mai mult
Este incompatibil să judece cauza disjunsă cu privire la instigator, judecătorul care în motivarea soluţiei cu privire la autorul faptei ... Click pentru abonare
53.
Raportat la menţiunile cuprinse în procesele-verbale de neexecutare a ... Vezi mai mult
Raportat la menţiunile cuprinse în procesele-verbale de neexecutare a mandatelor de aducere întocmite pentru cele două adrese, Curtea consideră că ... Click pentru abonare
54.
Curtea constată că prima instanţă: – nu s-a pronunţat ... Vezi mai mult
Curtea constată că prima instanţă: – nu s-a pronunţat în niciun fel asupra solicitării părţii civile de acordare a sumei ... Click pentru abonare
55.
Punând în balanță dispozițiile legale încălcate de către inculpată ... Vezi mai mult
Punând în balanță dispozițiile legale încălcate de către inculpată și faptul că persoana vătămată a apărut în mod intempestiv în ... Click pentru abonare
56.
Curtea constată că latura civilă a cauzei nu a ... Vezi mai mult
Curtea constată că latura civilă a cauzei nu a fost lămurită sub toate aspectele, astfel că nu se poate înţelege ... Click pentru abonare
57.
Pe latura penală a cauzei, instanța de fond a ... Vezi mai mult
Pe latura penală a cauzei, instanța de fond a dispus o soluție de încetare a procesului penal împotriva inculpatelor sub ... Click pentru abonare
58.
Curtea, din examinarea întregului material probator administrat în cauză, ... Vezi mai mult
Curtea, din examinarea întregului material probator administrat în cauză, constată ca şi apărarea că, Parchetul îşi întemeiază cererea de condamnare ... Click pentru abonare
59.
Curtea de Apel Ploiești a admis apelul declarat de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Ploiești a admis apelul declarat de parchet și a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an ... Click pentru abonare
60.
În fapt, s-a reţinut că, începând din cursul lunii ... Vezi mai mult
În fapt, s-a reţinut că, începând din cursul lunii noiembrie 2016, minora, în vârstă de 13 ani, aflată stare vădită ... Click pentru abonare
61.
Curtea de Apel București a reținut că deși potrivit ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București a reținut că deși potrivit deciziei Curții Constituționale a României nr. 380/2021 s-a constatat că dispozițiile ... Click pentru abonare
62.
Apelanţii intimaţi inculpaţi B., A., H. şi G. au ... Vezi mai mult
Apelanţii intimaţi inculpaţi B., A., H. şi G. au susţinut că sentinţa penală nr. 74 din 8 februarie 2018 pronunţată ... Click pentru abonare
63.
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu ... Vezi mai mult
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu identitate protejată nu pot fi divulgate, astfel că apărarea nu poate ... Click pentru abonare
64.
Inexistenţa unor mijloace de probă din care să rezulte ... Vezi mai mult
Inexistenţa unor mijloace de probă din care să rezulte cu certitudinea impusă de art. 103 alin. (2) din C.proc.pen. că ... Click pentru abonare
65.
În ceea ce privește conținutul constitutiv prevăzut de art. ... Vezi mai mult
În ceea ce privește conținutul constitutiv prevăzut de art. 29 lit. c) din legea 656/2002, pentru a fi date elementele ... Click pentru abonare
66.
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat de inculpat și a dispus înlăturarea obligației impusă inculpatului de a nu ... Click pentru abonare
67.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelul ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelul formulat de persoana vătămată, sub aspectul individualizării pedepsei de 2 luni ... Click pentru abonare
68.
Deși instanța de fond a apreciat că se impune ... Vezi mai mult
Deși instanța de fond a apreciat că se impune aplicarea unei pedepse maxime pentru săvârșirea, în stare de recidivă postcondamnatorie, ... Click pentru abonare
69.
Curtea de Apel Pitești, în acord cu susținerile procurorului, ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Pitești, în acord cu susținerile procurorului, a constatat că pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată de instanța ... Click pentru abonare
70.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că cererea de trimitere spre rejudecare la un complet specializat este neîntemeiată, ... Click pentru abonare
71.
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar a admis apelul formulat de inculpat și a dispus rejudecarea cauzei, făcând aplicarea dispozițiilor art. 6 ... Click pentru abonare
72.
Instanța de control judiciar a admis apelul declarat de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar a admis apelul declarat de inculpat, a desființat în totalitate sentința atacată și a trimis cauza ... Click pentru abonare
73.
Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de inculpat și a dispus încetarea procesului penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ... Click pentru abonare
74.
Curtea de Apel Bacău a admis apelul declarat de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Bacău a admis apelul declarat de parchet și a desființat sentința penală apelată în ceea ce privește ... Click pentru abonare
75.
Curtea de Apel Timișoara a apreciat ca fiind întemeiat ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Timișoara a apreciat ca fiind întemeiat apelul formulat de inculpat, reținând că deși prima instanță în mod ... Click pentru abonare
76.
Articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului ... Vezi mai mult
Articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la ... Click pentru abonare
77.
Deși prima instanța a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa ... Vezi mai mult
Deși prima instanța a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul ... Click pentru abonare
78.
De vreme ce societățile administrate de inculpați au avut ... Vezi mai mult
De vreme ce societățile administrate de inculpați au avut un caracter de vehicul – instrument de acumulare scriptică a unor ... Click pentru abonare
79.
În mod corect instanța de fond a dispus achitarea ... Vezi mai mult
În mod corect instanța de fond a dispus achitarea inculpaților deduși judecății pentru infracțiunea de spălare de bani, prev. de ... Click pentru abonare
80.
În cauză s-a apreciat că potrivit Deciziei nr. 9/2020 ... Vezi mai mult
În cauză s-a apreciat că potrivit Deciziei nr. 9/2020 a Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, veniturile ... Click pentru abonare
81.
În ceea ce privește acuzațiile afirmate prin rechizitoriu, Curtea ... Vezi mai mult
În ceea ce privește acuzațiile afirmate prin rechizitoriu, Curtea reține că instanța de fond a prezentat doar în parte, printr-o ... Click pentru abonare
82.
Curtea de Apel Constanța a apreciat că deși pe ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Constanța a apreciat că deși pe calea apelului formulat de parchet a fost criticată latura penală a ... Click pentru abonare
83.
Referitor la acuzația privind săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. ... Vezi mai mult
Referitor la acuzația privind săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, în lipsa ... Click pentru abonare
84.
Prin admiterea cererii de abţinere se constată incompatibilitatea persoanei ... Vezi mai mult
Prin admiterea cererii de abţinere se constată incompatibilitatea persoanei respective, astfel că aceasta nu va mai putea participa la judecată, ... Click pentru abonare
85.
În ipoteza în care prima instanţă a admis cererea ... Vezi mai mult
În ipoteza în care prima instanţă a admis cererea inculpatului de a fi judecat conform procedurii privind recunoaşterea învinuirii – ... Click pentru abonare
86.
Înalta Curte constată că susţinerile inculpatului A., în sensul ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată că susţinerile inculpatului A., în sensul că martorii B. şi C. au semnat în faţa sa cele ... Click pentru abonare
87.
Curtea constată că este incident cazul de desfiinţare cu ... Vezi mai mult
Curtea constată că este incident cazul de desfiinţare cu trimitere spre rejudecare la prima instanţă prevăzut de art. 421 pct. ... Click pentru abonare
88.
Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de inculpat și, rejudecând, a constatat pe de o parte, nulitatea ... Click pentru abonare
89.
Dacă judecătorul, care a participat la judecarea cauzei în ... Vezi mai mult
Dacă judecătorul, care a participat la judecarea cauzei în primă instanţă, a participat la rejudecarea aceleiaşi cauze după desfiinţarea sentinţei ... Click pentru abonare
90.
În opinie majoritară, se constată că sentinţa penală nr. ... Vezi mai mult
În opinie majoritară, se constată că sentinţa penală nr. 286 din data de 09 mai 2018 pronunţată de Înalta Curte ... Click pentru abonare
91.
Înalta Curte de Casație de Justiție a respins ca ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație de Justiție a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ... Click pentru abonare
92.
În opinie minoritară, considerăm că instanţa de apel ar ... Vezi mai mult
În opinie minoritară, considerăm că instanţa de apel ar fi trebuit să dispună, în principal, repunerea cauzei pe rol în ... Click pentru abonare
93.
Înalta Curte, Completul de 5 Judecători reţine că în ... Vezi mai mult
Înalta Curte, Completul de 5 Judecători reţine că în timpul judecării apelului, Curtea Constituţională a României a pronunţat Decizia nr. ... Click pentru abonare
94.
În cazul în care instanţa de apel – constatând ... Vezi mai mult
În cazul în care instanţa de apel – constatând existenţa unui caz de nulitate absolută determinat de încălcarea dispoziţiilor art. ... Click pentru abonare
95.
Curtea de Apel Timișoara a constatat, în ceea ce ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Timișoara a constatat, în ceea ce privește infracțiunea de deținere de droguri de mare risc, că deși ... Click pentru abonare
96.
În cazul în care prima instanţă a dispus anularea ... Vezi mai mult
În cazul în care prima instanţă a dispus anularea unui testament şi a unui certificat de moştenitor, fără citarea beneficiarului ... Click pentru abonare
97.
Constatând că prima instanță a soluționat cauza fără să ... Vezi mai mult
Constatând că prima instanță a soluționat cauza fără să dea citire actului de sesizare, nu acordat cuvântul asupra probelor și ... Click pentru abonare
98.
Instanța de apel are obligația de a verifica dacă ... Vezi mai mult
Instanța de apel are obligația de a verifica dacă în ipoteza schimbării componenței completului de judecată în primă instanță noul ... Click pentru abonare
99.
Întrucât în cauza de față instanța de fond a ... Vezi mai mult
Întrucât în cauza de față instanța de fond a apreciat în mod greșit că sunt întrunite condițiile referitoare la autoritatea ... Click pentru abonare
100.
Curtea constată că prima instanță nu a motivat soluția ... Vezi mai mult
Curtea constată că prima instanță nu a motivat soluția pronunțată, ci s-a rezumat la a reproduce ad litteram conținutul rechizitoriului, ... Click pentru abonare
101.
Curtea reține că, deși CtEDO nu instituie o interdicție ... Vezi mai mult
Curtea reține că, deși CtEDO nu instituie o interdicție de schimbare a componenței completului de judecată, stabilește totuși că probele ... Click pentru abonare
102.
Criticile parchetului vizează inclusiv încadrarea juridică a infracțiunii de ... Vezi mai mult
Criticile parchetului vizează inclusiv încadrarea juridică a infracțiunii de evaziune fiscală, solicitându-se reținerea incidenței agravantei prevăzute de art. 9 alin. ... Click pentru abonare
103.
Constată faptul că infracțiunea de complicitate la deținere sau ... Vezi mai mult
Constată faptul că infracțiunea de complicitate la deținere sau port de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept ... Click pentru abonare
104.
Împotriva hotărârii pronunţată de instanţa de fond inculpatul a ... Vezi mai mult
Împotriva hotărârii pronunţată de instanţa de fond inculpatul a exercitat calea de atac prevăzută de lege, respectiv apel, soluţionată prin ... Click pentru abonare
105.
Instanța de apel, pe linia cercetării temeiniciei hotărârii apelate, ... Vezi mai mult
Instanța de apel, pe linia cercetării temeiniciei hotărârii apelate, are sarcina de a verifica dacă faptele și împrejurările reținute prin ... Click pentru abonare
106.
Curtea remarcă faptul că, după prinderea sa în flagrant, ... Vezi mai mult
Curtea remarcă faptul că, după prinderea sa în flagrant, inculpata nu a mai putut fi găsită, fiind trimisă în judecată ... Click pentru abonare
107.
În cazul în care pe cererea de apel a ... Vezi mai mult
În cazul în care pe cererea de apel a părții nu s-a făcut mențiunea datei la care a fost primită ... Click pentru abonare
108.
Dacă apelul este declarat cu depășirea termenului prevăzut de ... Vezi mai mult
Dacă apelul este declarat cu depășirea termenului prevăzut de lege și în acest context apelantul formulează cerere de repunere în ... Click pentru abonare