Art. 413. Instanţa la care se depune apelul

(1) Cererea de apel întocmită în condiţiile prevăzute la art. 412 se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) Persoana care se află în stare de deţinere poate depune cererea de apel şi la administraţia locului de deţinere.
(3) Cererea de apel înregistrată sau atestată în condiţiile alin. (2) ori procesul-verbal întocmit de administraţia locului de deţinere se înaintează de îndată instanţei a cărei hotărâre este atacată. [art. 367 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Cererea de apel contra sentinţei pronunţate de tribunal, depusă ... Vezi mai mult
Cererea de apel contra sentinţei pronunţate de tribunal, depusă în termen la judecătorie și trimisă de aceasta tribunalului după împlinirea ... Click pentru abonare