Art. 412. Sancţionarea tentativei

(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 şi art. 399 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului. [art. 173 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Spre deosebire de reglementarea anterioară, eventualele acte de tăinuire ... Vezi mai mult
Spre deosebire de reglementarea anterioară, eventualele acte de tăinuire sau de favorizare vor fi pedepsite conform art. 269 C.pen. sau ... Click pentru abonare