Art. 412. Declararea şi motivarea apelului

(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conţină următoarele:
a) numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau încheierii atacate;
b) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;
c) numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul, reşedinţa sau locuinţa, precum şi semnătura persoanei care declară apelul.
(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanţa a cărei hotărâre se atacă sau de avocat.
(3) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în instanţă de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită.
(4) Apelul se motivează în scris, arătându-se motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază. [art. 366, art. 367 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Apelul a fost declarat de Parchet după cum rezultă ... Vezi mai mult
Apelul a fost declarat de Parchet după cum rezultă din adresa aflată la dosarul cauzei, însă, în cuprinsul acesteia se ... Click pentru abonare
2.
Dacă deținutul semnează dovada de primire a dispozitivului hotărârii ... Vezi mai mult
Dacă deținutul semnează dovada de primire a dispozitivului hotărârii cu mențiunea „fac apel” se apreciază că acesta a declarat în ... Click pentru abonare
3.
Administrația locului de deținere trebuie să ateste data declarației ... Vezi mai mult
Administrația locului de deținere trebuie să ateste data declarației de apel menționată de inculpatul arestat preventiv. În lipsa unei astfel ... Click pentru abonare