Art. 411. Repunerea în termen

(1) Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de apel constată că întârzierea a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 zile de la încetarea acesteia.
(2) Hotărârea este definitivă până la momentul în care instanţa de apel admite cererea de repunere în termen.
(3) Până la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de apel poate suspenda executarea hotărârii atacate.
(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia redeschiderii procesului penal cerute de persoana condamnată în lipsă. [art. 364 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Este evident că pot exista situații în care cel ... Vezi mai mult
Este evident că pot exista situații în care cel îndreptățit să declare apel nu poate să o facă în termenul ... Click pentru abonare
2.
În condiţiile în care au fost respectate toate dipoziţiile ... Vezi mai mult
În condiţiile în care au fost respectate toate dipoziţiile legale în materia citării şi comunicării actelor de procedură, iar inculpatul ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că în cauză nu se poate reține ... Vezi mai mult
Curtea constată că în cauză nu se poate reține existența unei cauze temeinice de împiedicare a exercitării apelului în termen, ... Click pentru abonare
4.
Prima condiție de fond care poate face admisibilă cererea ... Vezi mai mult
Prima condiție de fond care poate face admisibilă cererea de repunere în termen – existența unei cauze temeinice de împiedicare ... Click pentru abonare
5.
Din biletul de ieșire din spital, depus la dosarul ... Vezi mai mult
Din biletul de ieșire din spital, depus la dosarul cauzei, rezultă că inculpatul a fost internat în procedură de urgență ... Click pentru abonare
6.
Tribunalul a constatat în mod greșit că nu sunt ... Vezi mai mult
Tribunalul a constatat în mod greșit că nu sunt incidente cerințele de textul legal ce reglementează instituția repunerii în termen ... Click pentru abonare
7.
Declararea recursului (apelului conform actualului Cod de procedură penală) ... Vezi mai mult
Declararea recursului (apelului conform actualului Cod de procedură penală) de către inculpat, cetăţean străin, după expirarea termenului prevăzut de lege, ... Click pentru abonare
8.
Întrucât instanța a consemnat greșit în condica de ședință ... Vezi mai mult
Întrucât instanța a consemnat greșit în condica de ședință soluția pronunțată, inculpatul a fost în imposibilitate de a ataca hotărârea ... Click pentru abonare