Art. 410. Termenul de declarare a apelului

(1) Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi curge de la data comunicării hotărârii, în cazurile prevăzute la art. 406 alin. (1), sau, după caz, de la data comunicării copiei minutei, în celelalte cazuri.
(2) În cazul prevăzut la art. 409 alin. (1) lit. e), apelul poate fi exercitat de îndată după pronunţarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare şi indemnizaţiilor şi cel mai târziu în 10 zile de la pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat cauza sau, după caz, în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei prin care a fost aplicată amenda judiciară sau prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare sau indemnizaţiilor.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 409 alin. (1) lit. f), termenul de apel este de 10 zile şi curge de la data la care acestea au aflat despre actul sau măsura care a provocat vătămarea. [art. 363 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea reţine ... Click pentru abonare
2.
Curtea a reţinut, de asemenea, că pentru situaţiile în ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut, de asemenea, că pentru situaţiile în care părţile sunt în imposibilitatea de a promova căile de atac ... Click pentru abonare
3.
În prezenta cauză, autoarea excepţiei susţine, în esenţă, că ... Vezi mai mult
În prezenta cauză, autoarea excepţiei susţine, în esenţă, că norma procesual penală criticată creează dificultăţi titularului dreptului de a formula ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Copia minutei este comunicată nelegal dacă din dovada de ... Vezi mai mult
Copia minutei este comunicată nelegal dacă din dovada de primire și procesul-verbal de predare a copiei de pe minuta sentinței ... Click pentru abonare
5.
În lipsa comunicării legale a unei copii de pe ... Vezi mai mult
În lipsa comunicării legale a unei copii de pe minută, eliberarea, la cerere, a unei astfel de copii nu are ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Având în vedere că termenul de 10 zile s-a ... Vezi mai mult
Având în vedere că termenul de 10 zile s-a împlinit la data de 4.03.2023 (sâmbăta), persoana vătămată putea declara apel ... Click pentru abonare
7.
Apelanţii au formulat apel transmis în formă electronică prin ... Vezi mai mult
Apelanţii au formulat apel transmis în formă electronică prin fax, şi a fost înregistrat la 26.06.2023, la aproape 4 ani ... Click pentru abonare
8.
Data de 20.06.2023 este data de la care pentru ... Vezi mai mult
Data de 20.06.2023 este data de la care pentru inculpat a început să curgă termenul legal de 10 zile de ... Click pentru abonare
9.
Raportat la data comunicării minutei, ultima zi lucrătoare în ... Vezi mai mult
Raportat la data comunicării minutei, ultima zi lucrătoare în care partea civilă putea formula apel împotriva hotărârii primei instanţe era ... Click pentru abonare
10.
Vorbim despre echivalenţa actelor juridice procesuale ca fiind aptitudinea ... Vezi mai mult
Vorbim despre echivalenţa actelor juridice procesuale ca fiind aptitudinea unor acte de procedură sau împrejurări constatate de instanţă de a ... Click pentru abonare
11.
Curtea menţionează faptul că adresa la care a fost ... Vezi mai mult
Curtea menţionează faptul că adresa la care a fost comunicată hotărârea este incorectă, numele străzii fiind greşit menţionat. Prin urmare, ... Click pentru abonare